8 apr. 2021

DAGENS ANDAKT, den 8 april

 


”De kände sig träffade av hans undervisning eftersom han talade med makt och myndighet…”
(Luk 4:32)

När Jesus gick omkring på jorden och undervisade, kände de som lyssnade att hans ord hade kraft. Hans ord nådde djupt in i hjärtats innandömen. Bibeln lär att Guds ord, Bibeln, på samma sätt är ”…levande och verksamt… skarpare än något  tveeggat svärd och tränger så djupt att det skiljer själ och ande” (Heb 4:12). På samma sätt som Jesu ord träffade människorna, som ville lyssna till honom då, kan Bibelordet träffa dig och mig i dag bara vi är villiga att ta emot budskapet.

Människorna som lyssnade till Jesus fick bara höra en liten portion av hans undervisning, ändå blev de djupt berörda. När vi läser Bibeln kan vi bara ta till oss en liten portion varje dag, men Gud själv vill beröra oss genom det vi läser om vi läser med ett öppet sinne.

BÖN

Tack Jesus för en ny dag, då jag kan få komma inför ditt ansikte på nytt. Öppna mitt hjärta för de levande och verksamma ord, som du genom Bibelordet vill tala in i mitt liv idag.

Inga kommentarer: