7 apr. 2021

DAGENS ANDAKT, den 7 april

 


”Ty du har förlitat dig på din egen väg...”
(Hos 10:13.b)

Många människor lägger planer för framtiden, utan att räkna med att Gud har en fullkomlig plan för varje människas liv. Ingen av oss kan följa den planen helt och fullt. Det vet Gud och han anklagar oss inte när vi misslyckas. Men Gud vill att vår strävan och vår längtan ska vara att leva så nära hans plan som det bara går. Detta kan bara ske om vi dagligen lever nära Jesus i trogen bibelläsning och bön. Bara då kan vi lära oss att tänka och planera som Gud vill. Utan den ständiga påminnelsen om Guds väg som vi får när vi läser Guds ord, kommer vi ofelbart att gå vilse.

BÖN

Jesus, den här dagen vill du leva tillsammans med mig. Du vill vara min glädje och min tröst, min uppmuntran och min tillflykt. Påminn mig idag om att du finns i allt som sker och att allt som möter mig kan förvandlas till något gott i dina händer.


Inga kommentarer: