5 apr. 2021

DAGENS ANDAKT, den 5 april

 


”Se jag sänder min budbärare framför dig, och han ska bereda vägen för dig”
(Mark 1:2)

När Jesus skulle komma till jorden sände Gud en budbärare framför honom som skulle bana väg för honom. Johannes fick förebereda folket på att nu var tiden inne då Messias skulle komma. Det skapades en beredskap hos dem som ville lyssna, ta emot och förstå Guds handlande. I Bibeln ser vi att Gud ofta sände budbärare i förväg när något stort skulle ske. Josef fick utstå mycket lidande när han såldes av sina bröder och blev bortförd till ett främmande land. Det var förknippat med mycket lidande, men i psalm 105  kan vi läsa att ur Guds perspektiv fanns det en mening med hans lidande. Det var för att rädda sitt egendomsfolk undan en hungersnöd som Gud ”sände… en man fram för dem, Josef som blev såld till slav”.

Bibeln försäkrar oss om att idag har Jesus själv gått före oss och när han säger till oss ”Följ mig” så kan vi lugnt följa efter för då har han berett en underbar väg för oss.

                                                BÖN
Tack Gud för att du kallar oss att följa dig. Och tack för att det alltid är tryggt att följa dig för allt vad du gör det gör du med vårt bästa för ögonen.

Inga kommentarer: