6 apr. 2021

UTMANINGEN 6 apr - Ordsp 11

 

VÄLSIGNELSEN AV ATT DELA MED SIG

Bibelläsning: Ordspråksboken 11

"Den ene strör ut och får ändå mer, den andre snålar och blir bara fattigare. Den frikostige blir rikligen mättad, den som vederkvicker andra blir själv vederkvickt."  (Ords 11:24-25 FB)

Det ligger en välsignelse i att ge. Många har upplevt att ju mer de håller i sina ägodelar, ju lättare är det att ägodelarna sipprar ut mellan fingrarna och blir mindre och mindre. Om jag däremot är generös och delar med mig till andra, kan det hända att mina egna förråd fylls på i samma takt som jag ger ut.


I dagens bibelverser handlar det speciellt om att vederkvicka andra.
I en norsk bibelöversättning står det "Den som velsigner andre blir selv velsignet".

Vill du bli rikt välsignad? Släpp fokus på dig själv och vad du har. Välsigna andra människor på olika sätt. Dela med dig av uppmuntran, uppmärksamhet och materiella resurser.

Det vi ger ifrån oss kommer tillbaka till oss. Det gäller både goda och onda saker. Vi skördar det vi sår kan vi läsa i Galaterbrevet 6:7.


- Mannakorn att tugga på under dagen: Den som välsignar andra blir själv välsignad. 

________________
Innehåll:

Ordspråk om förvaltarskap och relationer

Kommentar:
Förutom verserna om generositetens välsignelse (vers 24-25), återkommer förmaningar om hur vi talar till varandra. Med munnen kan vi fördärva andra (vers 9) och med munnen kan vi förråda hemligheter som inte borde förrådas (vers 13).

Dessutom får vi varningar för att lita på pengar och rikedom. Den som litar på rikedom kommer på fall (vers 28), och rikedom kan inte hjälpa oss på domens dag (vers 4).

Till eftertanke:
-Vad sätter du din lit till? Pengar, ägodelar, vänner, din egen förmåga?

Inga kommentarer: