4 apr. 2021

UTMANINGEN 4 april - Ords 9

 

VAD ÄR VISHET?

Bibelläsning: Ordspråksboken 9
Läs bibeltexten här

"Att frukta Herren är början till vishet, att känna den Helige är förstånd"(Ords 9:10 FB)

Det finns många som med hänvisning till förstånd och vishet hävdar att Gud inte finns. I detta kapitel uttrycks motsatsen. All sann vishet utgår från kunskap om Herren.


Det står till och med att gudsfruktan är där visheten börjar, och om den inte börjar där är det en missriktad kunskap.


Om vi börjar vandra i gudsfruktan är vi i vishetens begynnelse. Konsekvensen är att ju mer vi växer till i gudsfruktan och i att lära känna Herren, ju mer växer visheten i våra liv.


Vi får ett helt annat perspektiv på livet. Allt handlar inte längre om mig själv. Jag finns i ett sammanhang. Mitt liv har en mening. Det är början på vishet! 
 

- Mannakorn att tugga på under dagen: Gudsfruktan är början på vishet. 

___________________

Innehåll:
Om visheten (vers 1-12)
Om dårskapen (vers 13-18)

Kommentar:
Visheten vilar på sju pelare (vers 1). I Bibeln har talen ofta symbolvärde. Sju symboliserar det fullkomliga. Gud skapade jorden på sju dagar. Eftersom man inte kan lägga något till det som redan är fullkomligt symboliserar talet åtta en ny början. Talet sex ses ofta som djävulens tal. Det försöker imitera Guds fullkomlighet men når inte ända fram. Vilddjuret som kräver tillbedjan i Uppenbarelseboken har ett tal som som beskrivs med 666.

Visheten och dårskapen representeras i detta kapitel av två unga kvinnor som tävlar om att attrahera människor. Båda bjuder in till fest. Visheten (vers 1-12) representerar Gud och det goda. Dårskapen (vers 13-18) representerar djävulen och det onda och avbildas som en prostituerad kvinna som ropar och inbjuder dem som går förbi till en fest med stulna varor.

Till eftertanke:
Vishetens inbjudan till fest har många likheter med Jesu liknelse om inbjudan till festen i Guds rike (Luk 14:15-24). Många av de inbjudna hittade på ursäkter för att inte komma på festen. Både berättelsen i Ordspråksboken och Jesu liknelse är en varning att inte avvisa Guds inbjudan.
- Båda berättelserna är en varning till alla människor i alla tider för att välja bort Guds inbjudan till Guds rike.

Inga kommentarer: