4 apr. 2021

DAGENS ANDAKT, den 4 april


 ”Se till att du gör allt efter den förebild som du fick se på berget (Heb 8:5b)

När Mose skulle bygga tabernaklet, Guds boning under ökenvandringen, var det inte för sin egen skull. Det var Herrens verk han skulle utföra och Gud var angelägen att Mose inte skulle börja bygga efter sitt eget huvud. Därför visade han honom tydligt en förebild för hur han ville att arbetet skulle utföras.

När en av våra söner var 4 år ville han så gärna lära sig att skriva sitt namn. Jag skrev en tydlig förebild åt honom, och han hade den framför sig när han tränade. Ändå fick jag gång på gång påminna honom om att han måste se på min förebild om det skulle bli rätt och inte på sina egna ofullkomliga försök. Det hade inte hjälpt ens om han hade sett på en jämnårigs förebild. Det enda som var gott nog om han skulle lära sig skriva namnet, var att försöka efterlikna min förebild.

Jesus är den perfekta förebilden för varje människa. Det är bara han som är fullkomlig. Vi kan se på oss själva och försöka förbättra lite här och lite där, eller vi kan se på andra människor och försöka efterlikna dem, men det är bara när vi håller blicken stadigt på Jesus som den spännande utvecklingen kan börja.

                                                    BÖN
Herre, tack för att du som är fullkomlig, vill vara tillsammans med oss små människor och hjälpa oss i livets olika skeden där vi inte får till det. Tack för ditt tålamod med oss och tack för att du hela tiden påminner oss om att vi ska lyfta blicken och se på dig.

Inga kommentarer: