1 nov. 2022

DÅ TRON SÄTTS PÅ PROV - Jak 1


Bibelläsning: Jakobs brev 1

Läs bibeltexten här

"Räkna det som den största glädje, mina bröder, när ni råkar ut för alla slags prövningar. Ni vet ju att när er tro sätts på prov, så gör prövningen er uthålliga" (Jak 1:2-3 FB)

Sången "Prövningar vi möta få, som vi ofta ej förstår", brukade vi sjunga mycket förr. Vem vill ha prövningar? Det är inte det vi längtar efter här i livet.

Men dagens bibelord talar om det positiva med prövningar. Prövningar göra att vi utvecklas. Det ger en möjlighet till växt. Varje gång vi utsätts för en prövning, testas vår tro. Om vi inte möter prövningen på ett bra sätt, tror jag att prövningen ofta kommer tillbaka, till dess vi lärt oss att hantera prövningen i tro på Gud.

==> Mannakorn att tugga på under dagen: 
Hjälp mig att lära mig fort, så jag inte möter fler prövningar än nödvändigt.ÖVERSIKT - KOMMENTAR - TILL EFTERTANKE

Glädje i prövningen - Vers 1-15

Det kan verkligen vara svårt att förstå att vi ska se prövningar som "den största glädjen" (vers 2). Prövningar kan vara svåra att gå igenom, men det positiva kommer på andra sidan, om vi klarat av prövningen.

Prövningar kan ge oss möjlighet att utvecklas och växa. Paulus skriver att prövningen kan göra oss uthålliga (vers 3). Vi kan se detta i Jesu liv då han fördes ut i öknen för att frestas av djävulen. Det var Anden som förde honom ut i öknen (Luk 4: 1) och då Jesus hade övervunnit alla frestelser vände han tillbaka i "Andens kraft" (Luk 4:14).

Det finns till och med ett löfte om salighet för den som håller ut i prövningen: Han ska få livets krona (vers 12).

Frestelser kommer inte från Gud, utan från våra egna begär (vers 13). Om vi inte kan vara Herre över våra begär, kommer de snart att vara Herre över oss. Begäret liknas med ett havandeskap, men havandeskapet leder fram till nytt liv, men begäret leder fram till död (vers 15)

Till eftertanke:

1/ Vi uppmanas att glädja oss i prövningar. Är det möjligt att glädja sig i det som är svårt för oss?

2/ På vilket sätt kan vi utvecklas genom prövningar?

3/ Frestelser kommer inte från Gud (vers 13). Är det skillnad på frestelser och prövningar? Är det så att Gud "tillåter" Satan att fresta oss, som han gjorde med Jesus?Att höra och göra - Vers 16-27

Här talas det om kraften i Guds ord. Ordet har makt att frälsa våra själar (vers 21). 

Men det räcker inte bara att höra Ordet, man måste också göra det (vers 22). Ordet får sin kraft då vi handlar som om Ordet är sant.

Jesu tar upp detta tema i Bergspredikan som handlar om en vis man och en dåre (Matt 7:24-29). Bägge två hörde lika mycket, men det var inte nog. Den vise gjorde också som Ordet sa och dåren gjorde inte som Ordet sa.

För att bli frälst behöver man bara tro på en enda ting: Att Jesus uppstod från de döda: Men man blir inte frälsta om man bara tror något i sitt inre. Man måste handla som om Ordet är sant och med sin mun bekänna Jesus som Herre: Då blir man frälst! (Rom 10:9)

Till eftertanke:

På vilka andra sätt kan man handla som om Ordet var sant?

Inga kommentarer: