2 nov. 2022

EN DÖD TRO - Jakob 2


Bibelläsning: Jakobs brev 2

Läs bibeltexten här

"Så är också tron i sig själv död, när den är utan gärningar.
Nu säger kanske någon: "Du har tro." - Ja, men jag har också gärningar. Visa mig din tro utan gärningar, så skall jag visa dig min tro genom mina gärningar"
(Jak 2:17-18 FB)

En levande tro finner alltid uttryckssätt. En levande tro demonstreras i handling.

Då vi släpper loss vår tro att uttryckas i handling - då växer vår tro. Allt som är levande tillväxer.

En levande tro växer - en död tro försvinner.

==> Mannakorn att tugga på under dagen:
Gud, hjälp mig idag att uttrycka min tro i handlingar som ger ära till dig.

 

ÖVERSIKT - KOMMENTAR - TILL EFTERTANKE

Att göra skillnad på människor - Vers 1-13

Den som gör skillnad på människor kan inte tro på Jesus (vers 1). Om vi behandlar människor olika efter hur rika eller fattiga vi är, så kan vi döma den som Gud har utvalt. Den som är fattig i den här världen kan vara rik i tron och arvtagare till Guds rike (vers 5).

Om vi gör skillnad på människor begår vi synd, och bryter vi ett enda bud i lagen är vi "skyldiga till allt" (vers 9-10). 

Till eftertanke
- På vilka sätt kan vi praktiskt uttrycka vår tro i vardagen?
- Finns det en risk att gärningarna vi gör, får folk att berömma oss istället för att ge äran till Gud? Hur kan man undgå det?

 

En död tro - Vers 14-26
Den andra delen av kapitlet poängterar att tron utan gärningar är en död tro:
- tron i sig själv är död, när den är utan gärningar (vers 17)
- vi måste inse att "tron utan gärningar är död" (vers 20)
- "liksom kroppen utan ande är död, så är tron utan gärningar död" (vers 26)

Med utgångspunkt i Abraham och Rahab visar Jakob att man blir rättfärdig genom en tro som uttrycks i gärningar  (vers 21-25).

I Romarbrevet skriver Paulus att vi blir frälsta genom hjärtats tro och genom att bekänna Jesus som Herre (Rom 10:9). Men om vi bekänner Jesus som Herren med vår mun, och lever ett liv där Jesus inte är Herre, då lever vi med en falsk bekännelse. Om Jesus är Herre, kommer vi att hjälpa den som lider och på andra sätt uttrycka vår tro i gärningar. 

Till eftertanke
- Vad menas med en död tro?
- Paulus skriver att vi blir rättfärdiga av tro, utan laggärningar (Rom 3:28), och Jakob skriver att en "människa erkänns som rättfärdig genom gärningar och inte bara genom tro" (Jak 2:24).
- Menar du att Paulus och Jakob motsäger varandra? Eller kompletterar de varandra? Förklara.

Inga kommentarer: