9 nov. 2022

Bibelstudier från Efesierbrevet del 11 - Översikt och sammanfattning

 

Lektion 11 – Översikt och sammanfattning

I Hesekiel 37 finns en beskrivning av de döda benen som blir levande.

Det börjar med en stor mängd döda ben utspridda i en dal (vers 2). Nästa steg är att det börjar bli liv i benen och de lägger sig intill varandra (vers 7).

Efter det kommer det senor, kött och hud (vers 8). Till slut blir kroppen fylld av ande och blir levande. Kroppen reser sig upp och blir stående.

Resultatet blir en väldig här. Det som började med en begravningsplats fylld av torra ben slutar som en stor stridsberedd armé.

 

Hela Guds vapenrustning

I Efesierbrevet kan vi se något av samma utveckling som i Hesekiel 37.

Det börjar med att Gud börjar verkar i oss som individer. Vi blir fokuserade på de välsignelser som Herren låter oss få ta del av (lektion 2). Därefter leder han oss fram till det som är Guds tanke för sina barn på jorden: En kropp växer fram, Kristi kropp, församlingen.

Kroppen fogas samman och hålls ihop ”genom det stöd som varje del ger, alltefter den kraft som är utmätt åt varje särskild del”, och på det sättet fogas kroppen samman och byggs upp i kärlek. (Ef 4:16).

Slutprodukten i Efesierbrevet är en stridsberedd soldat klädd i hela Guds vapenrustning, som har lärt sig att hålla stånd mot djävulens lömska angrepp (Ef 6:10-13), iklädd sanningens bälte, rättfärdighetens pansar, beredskapens skor, trons sköld, frälsningens hjälm och Andens svärd som är Guds ord (Ef 6:14-17).

 

Det sammanhållande bandet

I Efesierbrevet 4:16 står det att varje del har en kraft utmätt åt var särskild del. Dessa delar, lemmar i kroppen, är alla vi som är födda på nytt in i Kristi kropp. Då vi hittar vår uppgift och fungerar i den, kan kroppen växa. Men det som avgör kårens, församlingens, styrka är inte hur starka vi är som kristna individer. Det som avgör styrkan i kroppen är det som finns mellan lemmarna, det som fogar samman lemmarna. Det som binder ihop dig med de andra delarna i Kristi kropp.

Om jag har världens starkaste överarm och världens starkaste underarm, och det som finns mellan dessa två, leden, inte fungerar ordentligt, är armen oanvändbar.

Den kår som har tio starka individer som drar år varsitt håll är inte stark.

Den kår är stark där gemenskapen byggs upp i kärlek och förlåtelse, även om det inte finns några individuellt starka kristna där. ”Så byggs kroppen upp i kärlek” (Ef 4:16).

Över allt detta skall ni klä er i kärleken, som binder samman till en fullkomlig enhet” (Kol 3:14)

Frågor för självstudium och samtal

1.       Samtala om utvecklingen genom Efesierbrevet

a.       Hur Gud välsignar oss på det individuella planet

b.       Hur vi kommer tillsammans och växer ihop till en kropp

c.       Hur vi utvecklas till en här som är användbar i Guds hand i den andliga striden

2.       På vilket stadie (a, b, eller c i fråga 1) tycker du att vi har de största svårigheterna att vara det Gud har tänkt att vi ska vara.

3.       Studera de olika delarna i Guds vapenrustning. Förklara och fördjupa förståelsen av de olika delarna (Ef 6:13-17)

a.       Bältet

b.       Pansaret

c.       Skorna

d.       Skölden

e.       Hjälmen

f.        Svärdet

4.       Samtala om det ”sammanhållande bandet”. Vad är det som gör en kår/församling stark? Vad är det som försvagar kraften i kåren/församlingen?

Inga kommentarer: