22 nov. 2022

Piensohos bibelstudier väcker starka reaktioner

 

- Från Världen idag -
Nyligen höll föreståndaren för Filadelfiakyrkan i Stockholm, Niklas Piensoho, flera mycket uppmärksammade bibelstudier med rubriken ”Brännande frågor”. Det är särskilt de två senaste bibelstudierna om homosexualitet, där han ifrågasätter den klassiska kristna tolkningen, som har fått många att reagera.

Pastorn och debattören Stefan Swärd påminner på sin blogg ”Allt mellan himmel och jord” om vad Niklas Piensoho själv skrev under sin tid som missionspastor i boken
 Motbilden och budskapet: ”När man närmar sig frågan om sexuella handlingar mellan människor av samma kön måste man konstatera att alla texter som på något sätt uttalar sig är avvisande och att inga dörrar öppnas någonstans i skriften mot andra sexuella relationer än de mellan man och kvinna. Det unika med denna debatt är det helt entydiga bibliska materialet. Jag känner inte till någon annan fråga där bibeltexterna är så samstämmiga.”

Läs mer här: 
https://www.varldenidag.se/nyheter/piensohos-bibelstudier-vacker-starka-reaktioner/repvkp!zpF5SsEuZTF4QjX6xq@WA/

Inga kommentarer: