16 nov. 2022

KÄLLOR UTAN VATTEN - 2 Pet 2


Bibelläsning: 2 Petrusbrevet 2

Läs bibeltexten här

"Dessa människor är som källor utan vatten..." (2 Pet 2:17 FB)

Detta kapitel handlar om falska lärare, om människor som talar tomma ord, om människor som har lämnat Guds väg, om människor som är som källor utan vatten.

Då man ser en källa i öknen väcks törsten och man förväntar sig att det ska finnas friskt, gott vatten. Det finns också människor som på utsidan ser ut som källor där man kan förvänta att Guds liv bor. Men då man förväntar sig det friska levande vattnet är det bara ett tomt skal vi möter. De ser ut som en källa. Men en källa utan vatten har förlorat sin funktion.

"På den sista dagen, den största i högtiden, stod Jesus och ropade: "Om någon törstar, så kom till mig och drick! Den som tror på mig, ur hans innersta skall strömmar av levande vatten flyta fram, som Skriften säger." (Joh 7:37-38)

==> Mannakorn att tugga på under dagen:
Gud, låt det vara så i mitt liv!


ÖVERSIKT - KOMMENTAR - TILL EFTERTANKE 


Tiden före Jesu återkomst
Kapitlet beskriver hur det kommer att bli i den sista tiden. Det kommande kapitlet har fått rubriken "Kristi återkomst". Här i kapitel två använder Petrus samma bilder som Jesus gör i sitt tal om de sista dagarna:
- Som det var på Noas tid... (vers 5; Luk 17:26)
- Som det var på Lots tid... (vers 6; Luk 17:28)

Budskapet är att det kommer att bli såsom det var på Noas och Lots tid vid människosonens återkomst. Först tar Gud bort de sina - sedan kommer vedermödan.

Vad är det som kännetecknar tiden före Jesu återkomst?
- falska profeter (vers 1)
- falska lärare (vers 1)
- falska argument (vers 3)
Människor följer sin köttsliga natur och är fräcka och självsäkra (vers 10)


Till eftertanke:
- Vilka slags falska läror möter vi idag?
- Vad innebär det att följa sin köttsliga natur?


Källor utan vatten - Vers 17
Det talas också om människor som är som "källor utan vatten". Det vill säga att de ser ut att vara något som de inte är.

Då Paulus skriver om människorna i de sista dagarna skriver han samma sak, men med andra ord. Han skriver att de ska "ha ett sken av gudsfruktan, men förneka dess kraft" (2 Tim 3:5).

De vill gärna vara kristna till utseendet, men fortsätta att lita på sin egen kraft och sina egna resurser.

De kan komma att tala väl, men det blir bara ord utan konsekvenser för livet. De kommer att tala "stora och tomma ord" (vers 18).

Till eftertanke:
- Hur tycker du att beskrivningarna på människor i de sista dagarna passa in på de kristna idag?

Inga kommentarer: