5 nov. 2022

Inför söndagen. Tema: Alla helgons dag


FRÅN EVANGELIERNA
Matt 5:13-16
13 Ni är jordens salt. Men om saltet förlorar sin sälta, hur skall man då göra det salt igen? Det duger bara till att kastas ut och trampas ner av människor. 14 Ni är världens ljus. Inte kan en stad döljas, som ligger på ett berg. 15 Inte heller tänder man ett ljus och sätter det under skäppan, utan man sätter det på ljushållaren, så att det lyser för alla i huset. 16 Låt på samma sätt ert ljus lysa för människorna, så att de ser era goda gärningar och prisar er Fader i himlen.

FRÅN GAMLA TESTAMENTET
Jes 60:18-22

 • 18 Man skall inte mer höra talas om våld i ditt land
 • eller ödeläggelse och förstörelse inom dina gränser,
 • utan du skall kalla dina murar
 • för frälsning
 • och dina portar för lovsång.
 • 19 Solen skall inte mer vara ditt ljus om dagen,
 • månen skall inte mer lysa dig
 • med sitt sken.
 • Herren skall vara ditt eviga ljus,
 • din Gud skall vara din härlighet.
 • 20 Din sol skall inte mer gå ner,
 • din måne inte mer avta,
 • ty Herren
 • skall vara ditt eviga ljus,
 • och dina sorgedagar skall upphöra.
 • 21 Då skall alla i ditt folk
 • vara rättfärdiga
 • och för evigt besitta landet,
 • som ett skott av min plantering,
 • som ett verk av mina händer,
 • för att förhärliga mig.
 • 22 Av den minste skall det bli tusen,
 • av den ringaste ett stort folk.
 • Jag, Herren, skall med hast
 • låta detta ske,
 • när dess tid kommer.
 • FRÅN BREVEN
  Heb 12:1-3
  1 När vi alltså har en så stor sky av vittnen omkring oss, låt oss då lägga bort allt som tynger, och särskilt synden som snärjer oss så hårt, och löpa uthålligt i det lopp som vi har framför oss. 2 Och låt oss ha blicken fäst vid Jesus, trons upphovsman och fullkomnare, som i stället för den glädje som låg framför honom utstod korsets lidande utan att bry sig om skammen och som nu sitter på högra sidan om Guds tron. 3 Tänk på honom som måste uthärda sådan fiendskap från syndare, annars tröttnar ni och tappar modet.

  FRÅN PSALTAREN
  Ps 126
  1 En vallfartssång.

 • När Herren gjorde slut
 • på Sions fångenskap,
 • då var vi som drömmande.
 • 2 Då fylldes vår mun med skratt
 • och vår tunga med jubel.
 • Då sade man bland hednafolken:
 • " Herren har gjort stora ting med dem."
 • 3 Ja, Herren har gjort stora ting med oss,
 • och vi är glada.
 • 4 Herre, låt våra fångar
 • komma åter
 • liksom strömmarna i Negev.
 • 5 De som sår med tårar
 • skall skörda med jubel.
 • 6 Gråtande går de ut
 • och bär sitt utsäde.
 • Med jubel kommer de åter och bär sina kärvar.

 • (Bibeltexterna är hämtade från Folkbibeln 2017)
 • Inga kommentarer: