10 nov. 2022

VAR ALLTID BEREDD - 1 Pet 3


Bibelläsning: 1 Petrusbrevet 3

Läs bibeltexten här

"Herren Kristus skall ni hålla helig i era hjärtan. Var alltid beredda att svara var och en som begär att ni förklarar det hopp ni äger" (1 Pet 3:15 FB)

Gud förbereder ständigt tillfällen där jag får vittna om min tro och det hopp jag äger (Ef 2:10).

-Är jag då beredd?
-Tar jag de tillfällen som Herren ger mig?
-Kommer jag att få ett gudagivet tillfälle i dag?
-Jag kanske är Guds möjlighet att nå fram till den människan.

Hjälp mig att göra det ödmjukt, med respekt (2 Pet 3:16 FB)


==> Mannakorn att tugga på under dagen:
Hjälp mig att vara beredd då jag möter de gärningar du har förberett för mig idag


 

ÖVERSIKT - KOMMENTAR - TILL EFTERTANKE


Man och hustru - Vers 1-7
Här tar Petrus upp förhållande mellan mannen och hustrun. Han ger bland annat instruktion till kvinnor som är gifta med en man som inte är troende. Mannen "kan vinnas utan ord genom sin hustrus liv, när han ser hur gudfruktigt och rent hon lever" (vers 1-2).

Det som verkligen kan göra intryck på och avtryck i den som inte är troende inte vårt yttre, utan vem vi är i vårt inre (vers 3-4).
Till eftertanke:
På vilka sätt önskar jag att mitt liv ska göra intryck på och avtryck i andra människor?


Bön - Vers 7 och 12
Petrus ger här exempel på vad som kan hindra vår bön och vad som öppnar Herrens öron för våra böner.
Om vi inte visar vår hustru aktning som medarvinge till livets nåd hindras vår bön (vers 7)
Gud öppnar sitt öra till de rättfärdiga (vers 12).
Till eftertanke:
Finns det andra saker som kan vara ett hinder för våra böner? 


Kallad att välsigna - Vers 8-17
Som kristna ska vi inte löna ont med ont. Tvärtom ska vi välsigna andra. Vi är kallade att ärva välsignelse och vi är kallade att ge den vidare (vers 9). 
Att välsigna andra är i sig själv en välsignelse för "den som vederkvicker andra blir själv vederkvickt" (Ordsp. 11:25).
Till eftertanke:
I vers 15 läser vi att vi ska hålla Herren helig i våra hjärtan och vara beredda att svara var och en som vill att vi ska förklara vårt hopp. Finns det ett samband mellan dessa två?

Herren väntar tåligt - Vers 18-22
Under Noas dagar väntade Gud tåligt, men bara åtta människor blev frälsta (vers 20).
Nu sitter Jesus på Guds högra sida (vers 22) och väntar tåligt på att fler ska bli frälsta innan han kommer tillbaka för att döma världen (Se också 2 Pet 3:10).
Till eftertanke:

Vad kan vi göra för att inte låta Herren tåligt vänta i onödan?

Inga kommentarer: