24 nov. 2022

VAD ÄR DET SOM BESEGRAR VÄRLDEN? – 1 Joh 5


Bibelläsning: 1 Johannesbrevet 5

Läs bibeltexten här

"Detta är kärleken till Gud: att vi håller hans bud. Och hans bud är inte tunga. Ty allt som är fött av Gud besegrar världen, och detta är den seger som har besegrat världen: vår tro. Vem kan besegra världen utom den som tror att Jesus är Guds Son?" (1 Joh 5:3-5 FB)

På nytt uttrycks sambandet mellan att lyda Guds ord och kärleken till Gud (se 1 Joh 2).

I kapitel 4 talades det om att den som bor i oss är större än den som är i världen (1 Joh 5:4). Här talas det om vad som besegrar världen: vår tro! Men inte vår tro på vad som helst, utan vår tro på "att Jesus är Guds son" (1 Joh 5:5).

==>Mannakorn att tugga på under dagen:
Tack att min tro på dig kan förändra förhållanden.

 

ÖVERSIKT - KOMMENTAR - TILL EFTERTANKE

Kärleken till Gud  – Vers 1-3
Kärleken till Gud är inte en känsla. Det är ett beslut. På samma sätt som i Johannes evangelium (Joh 14:21+23) framhålls det att kärleken till Gud tar sig i uttryck att vi håller oss till Guds ord (vers 3).

Och om vi älskar Gud och håller hans bud, vet vi att vi också älskar Guds barn (vers 2).

Kärleken till andra kristna bygger alltså inte på den kärlek vi själva klarar att prestera, utan är helt enkelt en konsekvens av vår kärlek till Gud och vårt förhållande till Guds ord (vers 2).

Till eftertanke:
- På vilket sätt hör kärleken till Gud samman med att hålla hans ord?

 

Tro som besegrar världen – Vers 4-5
Vad är det som kan besegra världen, frågar Johannes, och svarar: vår tro (vers 4). Men det är inte en tro på vad som helst, utan tron på att Jesus är Guds son (vers 5).

Den tro som kan besegra världen är inte en tro som kommer av sig själv, det är en tro vi får då vi blir frälsta, födda på nytt (vers 4)

Till eftertanke:
- Vad menas här med ”världen”?
- Vad menas med att ”besegra världen”? Är det världen omkring oss eller välden inne i oss?

Anden vattnet och blodet - Vers 6-8
Vad menas med att det är tre som vittnar: Anden, vattnet och blodet? (vers 8). Det är lätt att förstå vad som menas med Anden och blodet. Anden vittnar i oss och Jesu blod är vittnesbördet på vår frälsning och förlåtelse. Men vad menas med vattnet? 

Om man läser bibelkommentarer finns det två ofta förekommande tolkningar. Några tror att det syftar på dopet i vatten och andra tror att det syftar på Guds Ord.

Då Jesus i Johannesevangeliet säger att vi blir födda på nytt genom vatten och Ande, ser man det normalt som en ordlek. Ande och vind är samma ord i grundtexten och vad de som lyssnar på Jesus hör är att man blir född genom vatten och vind. Där står vinden för den Helige Ande och vattnet för Ordet. Vatten är något vi använder för att bli rena och Jesus säger till sina lärjungar och att de har blivit rena i kraft av Hans Ord (Joh 15:3). I Petrus första brev kan vi läsa att vi har renat våra själar genom att lyda sanningen (Guds Ord), och att det är genom Guds Ord som vi blivit födda på nytt (1 Pet 1:22-23). De tre som vittnar blir alltså Anden, Ordet och Blodet.

Inom den evangelika kyrkan ser man inte dopet i vatten som frälsande. Det är i stället en begravning av den gamla människan och uppståndelse till nytt liv. Man döper inte ofrälsta, på samma sätt som man inte begraver levande. Det är först då man blivit frälst, född på nytt, som den evangelika kyrkan använder dopet som ett vittnesbörd.

Till eftertanke:
På vilket sätt kan vi bli frälsta genom Guds Ord?

 

Frälsningsvisshet - Vers 11-15
Gud vill inte att vi bara ska tro att vi har tagit emot det nya livet. Han vill att vi ska veta det! Vi får ingen frälsningsvisshet om vi bara tror att vi antagligen är frälsta. 

Om vi ber om något efter hans vilja, vet vi att vi redan har fått det vi har bett om. Vill Gud att vi ska bli frälsta. Ja, han vill att alla människor ska bli frälsta (1 Tim 2:4), därför vet vi att vi redan har fått det vi ber honom om.

Till eftertanke:
Hur skulle du vägleda någon som kommer till dig och vill bli frälst?

På fiendens mark - Vers 18-21
Hela världen är i den ondes våld (vers 19). Ja, det är verkligen inte svårt att tro att det är på det sättet då vi ser oss omkring i världen.

Men vi kristna tillhör Gud och får leva i hans beskydd (vers 18-19).

De kristna är som en gerillarörelse som är utsända för att rädda människor från det onda och föra dem över i Guds rike. Vi är en befrielsesarmé, vi är en frälsningsarmé!

Till eftertanke:
- På vilka sätt upplever du att du tillhör en motståndsrörelse i denna världen?
- Om vi inte upplever att vi tillhör en motståndsrörelse, kan det bero på att vi har anpassat oss till denna världen? (Rom 12:2)

Inga kommentarer: