18 nov. 2022

ATT VANDRA I LJUSET - 1 Joh 1


Bibelläsning: 1 Johannesbrevet 1

Läs bibeltexten här

"Men om vi vandrar i ljuset, liksom han är i ljuset, så har vi gemenskap med varandra, och Jesu, hans Sons, blod renar oss från all synd." (1 Joh 1:7 FB)

Att vandra i ljuset, att inte ha några delar av livet som inte tål ljuset, innebär öppenhet och gemenskap med andra människor.

Att inte försöka dölja sina synder, utan att öppet bekänna dem inför Herren, leder också till att vi får leva i ett ständig mottagande av förlåtelse (1 Joh 1:9)
 

==> Mannakorn att tugga på under dagen:
Hjälp mig, Herre, att vandra i ljuset


ÖVERSIKT - KOMMENTAR - TILL EFTERTANKE


Ett ögonvittne träder fram - Vers 1-4
Johannes börjar sitt första brev med att presentera sig som ett förstahandsvittne. Han har personligen sett och hört det han förkunnar:
- vi har hört (vers 1)
- vi har sett (vers 1)
- vi har rört vid det med våra händer (vers 1)
- vi har sett det (vers 2)

- det har uppenbarats för oss (vers 2)
- det vi har sett och hört (vers 3)
Johannes skriver också varför han skriver detta brev:
- för att ni ska ha gemenskap med oss och med Jesus (vers 3)
- för att vår glädje ska vara fullkomlig (vers 4)

Till eftertanke:
- Varför tror du att det är så viktigt för Johannes att gång på gång poängtera att han personligen har sett och hört det han vittnar om.


Synd och förlåtelse - Vers 5-10
Johannes poängterar att vi alla syndar:
- om vi förnekar att vi har synd bedrar vi oss själva (vers 8)
- om vi säger att vi inte har syndat, gör vi honom till lögnare (vers 10)
Men då det är sagt kommer evangeliet, de goda nyheterna: JAG KAN BLI FRI FRÅN SYND!
- Om vi lever i ljuset renar Jesu blod oss från all synd (vers 7)
- Om vi bekänner våra synder förlåter han oss och renar oss från all orättfärdighet (vers 9)


Till eftertanke:
- Vad tror du menas med att leva i ljuset?
- Både vers 7 och 9 talar om att bli renad från all synd. Vad innebär det?
- I vers 9 gör Jesus två saker om vi gör en. Vad är det vi måste göra? Vad innebär det att förlåtas och vad innebär att bli renad? Är det samma sak eller är det två olika saker?

Inga kommentarer: