18 nov. 2022

Vittnesbördet: Lena fick välja mellan liv och död


- Från Jesus.se -
Lena Andersson blev känd som ung tonåring med låten ”Är det konstigt att man längtar bort nån gång” som gick rakt in på Svensktoppen. Livet förändrades över en natt. Men artistlivet var slitigt och när karriären började trappas ner kom frågorna.

– Är det bara det här, är detta livet?

Inga kommentarer: