8 nov. 2022

En avkristnad kyrka?

 


En god vän i Norge skickade en artikel till mig från den norska tidningen "Vårt Land". Artikeln berättar om en nyligen gjord undersökning av Cultural Research Center vid Arizona Christian University i USA.

Artikeln hade överskriften "Pastorer anser att man blir frälst av goda gärningar".

Här kommer några utdrag av artikeln:
- Mer än en tredjedel av huvudpastorerna i amerikanska församlingar anser att det räcker med att vara "en god människa" för att komma till himlen.
- 30 procent av de evangeliska pastorerna tror inte att man måste ta emot Jesus för att bli frälst.
- 39 procent av pastorerna anser att det inte finns några absoluta moraliska sanningar och att "varje människa måste finna sin egen sanning"
- 27 procent av pastorerna anser att det är viktigare att ha någon slags tro på något, än att tro på en bestämd Gud.
- Fler och fler av pastorerna håller på att förlora sin tro på Bibeln. Denna tendens är samstämmig inom de olika samfunden.
- Många pastorer läser inte Bibeln regelbundet och ber inte till Gud dagligen.

Min reflektion:
Vi har vid det här laget vant oss att leva i ett avkristnat land. Måste vi nu lära oss att leva i en avkristnad kyrka?

Jag säger för min del som jag alltid brukar säga "Guds Ord är sant - Alltid!"

/PB

Inga kommentarer: