22 nov. 2022

VÄRLDENS HAT – 1 Joh 3


Bibelläsning: 1 Johannesbrevet 3

Läs bibeltexten här

"Se, vilken kärlek Fadern har skänkt oss: att vi får kallas Guds barn, och det är vi också. Världen känner oss inte, därför att den inte har lärt känna honom." (1 Joh 3:1 FB)

Att bli Guds barn innebär, enligt detta kapitel, att "vi har gått över från döden till livet" (1 Joh 3:14 FB). 

De som ännu inte har gått över till livet förstår oss inte "Världen känner oss inte, därför att den inte har lärt känna honom" (1 Joh 3:1 FB). 

Det kan till och med vara så att världen hatar oss, därför att det levande automatiskt blir en anklagelse mot det som är dött, och det som är ljus blir automatiskt en anklagelse mot det som trivs bäst i mörkret. "Bröder, var inte förvånade över att världen hatar er" (1 Joh 3:13 FB)

==> Mannakorn att tugga på under dagen:
Jag har fått gå från döden till livet.

 

ÖVERSIKT - KOMMENTAR - TILL EFTERTANKE


Guds barn - Vers 1-3
Tänk att vi får vara Guds barn, utbrister Johannes (vers 1).

"Sådan fader, sådan son", är ett vanligt uttryck, eller, "han/hon är sin far/mor upp i dagen". Vi är barn till våra föräldrar och vi bär med oss något av det som finns i våra föräldrar.

På samma sätt är det då vi blir Guds barn. Vi får växa in i vår nya identitet och bli mer och mer lika Honom, och då vi en dag ska se Honom som Han är kommer vi att bli ännu mer lika Honom (vers 2).

Då vi lever i det hoppet är det naturligt att vi renar oss (vers 3).   

Till eftertanke:
På vilka sätt kan vi påverka processen att bli mer lika Honom? Vårt förhållande till synd - Vers 4-10
Här ser det ut som om de olika bibelverserna pekar åt olika håll. I det första kapitlet skriver Johannes att vi bedrar oss själva om vi säger att vi inte har någon synd (1:8), och att vi gör Honom till lögnare om vi säger att vi inte har syndat (1:10).

I kapitel 3 läser vi att den som är född av Gud inte gör synd (vers 9), och att den som gör synd är av djävulen (vers 8). 

Hur är det, syndar vi eller syndar vi inte?


Då vi blir födda på nytt får vi en ny natur. Den nya naturen kan inte synda. Det är emot naturen, det är onaturligt för den nya människan att synda. Men vår gamla människa, det som Bibeln kallar "köttet", finns kvar. Trots att det är emot vår nya natur att synda, kan den gamla människan överrumpla oss och få oss att synda.

Paulus talar också om den kampen. Paulus gör det han inte vill, och det han vill gör han inte (Rom 7:15), och Paulus utbrister förtvivlat: "Vem ska frälsa mig från denna dödens kropp?" (Rom 7:24).  Och svaret kommer: Det är bara Jesus som kan det, det som var omöjligt - det gjorde Gud (Rom 8:3).

Så slutsatsen blir: Det som är fött av Gud kan inte synda, men det som är fött av naturen har en benägenhet att synda.


Med det finns ett sätt att inte synda: Att förbli i Honom (vers 6).   


Till eftertanke:
- Hur kan vi undgå att synda?
- Vad betyder det att förbli i honom?


Älska varandra - Vers 11-24
En historieskrivare från den första tiden skriver om de kristna: "Se hur de älskar varandra!"

Johannes uppmanar oss enträget att vi ska älska varandra. Inte med bara med ord utan i handling och i sanning (vers 18).

Till eftertanke:
- Hur upplever du att vi har det med kärleken till varandra inom församlingen/kåren/kristenheten? 

- Vad kan du/ni göra för att förstärka den inbördes kärleken? 

Inga kommentarer: