6 nov. 2022

UTMANINGEN: Psalm 133 och 134


Psalm 133 - ENDRÄKT

Bibelläsning: Psalm 133
Läs bibeltexten här

"Se, hur gott och ljuvligt det är när bröder bor endräktigt tillsammans." (Ps 133:1 FB)

Välsignelsen av att leva i endräkt beskrivs här som dyrbar olja som rinner ned i skägget och ner över kragen (vers 2), och som daggen som faller ned på Sions berg (vers 3).


Det kan vara svårt att se välsignelse som ett oljigt skägg, eller olja som rinner på kragen, men budskapet är klart:

Det är en välsignelse att leva i endräkt med sin familj. Det är en välsignelse att leva i endräkt i sin församling. Där det råder osämja försvinner Herrens välsignelse. Men där det råder endräkt "..där ger Herren befallning om välsignelse, om liv till evig tid." (vers 3) 

Mannakorn att tugga på under dagen: Hjälp mig att bidra till endräkt idag.

Kommentar:
Denna psalm skrev David vid en tid då det rådde full enighet bland Guds folk. Troligen är den skriven då alla tolv stammarna samlades för att kröna David till kung.

- Vers 1
Ljuvligheten då Guds folk lever i endräkt.

- Vers 2-3a
Två bilder på enigheten: oljan som rinner ned i Arons skägg och daggen som rinner ned från Hermons berg. Oljan är en symbol för den Helige Ande (1 Sam 16:13) och daggen är det som ger liv till det torra landet.

- Vers 3b
Resultatet av enigheten är att Herren skänker välsignelse och liv. Det gäller även idag.


Psalm 134 - LYFTA HÄNDER


Bibelläsning: Psalm 134
Läs bibeltexten här

"Lyft era händer mot helgedomen och lova Herren!" (Ps 134:2 FB)

Vad ska man göra med kroppen då man ber? Lyfta händerna eller knäppa händerna? Ska man stå eller sitta eller ska man knäböja?

Några av böneställningarna kan man läsa om i Bibeln, som till exempel de lyfta händerna i dagens psalm. Andra böneuttryck har vi hittat på själva. Det som kanske mest förknippas med bön i våra sammanhang, de knäppta händerna, är något som inte finns i Bibeln. Kanske är det något som någon kommit på för att barnen (eller de vuxna) inte ska hålla på med annat under bönen.

Många människor upplever att de kan koncentrera sig bättre i bönen då de promenerar eller gör något annat praktiskt. Och det är inte oväsentligt vad man gör under bönen. Ofta kan det vara till hjälp för den inre människan att uttrycka sin bön även med kroppen.

Det viktigaste är inte vad man gör utan om det hjälper mig koncentrera på bönen. Det är inte kroppsställningen som är det "heliga", utan vad kroppsställningen eventuellt hjälper mig att uppleva. Men låt oss inte bara lyfta upp våra händer utan även vårt hjärta till Gud. 

Mannakorn att tugga på under dagen: ”Låt oss lyfta upp våra hjärtan och våra händer till Gud i himlen” (Klag 3:41).

Kommentar:
Detta är den sista av de femton pilgrimssångerna.

Det är en uppmaning till prästerna och/eller leviterna som vaktat Templet under natten att lyfta händerna och lova Herren (vers 1-2).

Den sista versen ber om Guds välsignelse över dig som läser eller sjunger denna psalm (vers 3).

Inga kommentarer: