8 nov. 2022

UTLÄNNINGAR - 1 Pet 1


Bibelläsning: 1 Petrus brev 1

Läs bibeltexten här

"Till er som tillhör Gud och är främlingar i den här världen" (1 Pet 1:1 LB)

Vid flera tillfällen i Nya Testamentet betecknas de kristna som utlänningar eller främlingar. Det syftar på att de är medborgare i ett annat rike: Guds rike. De finns bara temporärt här på jorden. Snart ska de resa "hem" till det rike de tillhör.

De är människor som "friköptes från det meningslösa liv som ni övertagit från era fäder" (1 Pet 1:18). "Han har räddat oss ur mörkrets välde och fört oss in i sin älskade sons rike" (Kol 1:13).

Kristna tillhör ett annat rike. "Mitt rike hör inte till denna världen", säger Jesus (Joh 18:36).

De gamla sångerna handlade mycket om vår rätta hemvist. "Jag är en gäst och främling", "Mitt rätta hem är i himlen", "Jag är blott en pilgrim".

-Har vi tappat det perspektivet?

-Vet vi var vi har vår huvudsakliga medborgarskap?

-Vet vi vart vi är på väg?

Det är viktiga frågor. Svaren på de frågorna avgör hur vi lever våra liv i dag.

==> Mannakorn att tugga på under dagen: Jag får vara medborgare i Guds rike.

 

ÖVERSIKT - KOMMENTAR - TILL EFTERTANKE

Hälsning - Vers 1-2
Petrus presenterar sig som Jesu Kristi apostel och skriver till de som lever som främlingar.

Till eftertanke:
Om jag skulle presentera mig på samma sätt som Petrus, skulle jag kanske skriva: "Peter, Jesu Kristi tjänare på Jelöy i Norge". Hur skulle du presentera dig?

Född på nytt - Vers 3-12
Petrus prisar Gud för att han genom Jesu uppståndelse har fött oss på nytt:
- till ett levande hopp (vers 3)
- till ett arv som är förvarat i himlen (vers 4)

I väntan på vårt slutliga arv kommer vi att möta prövningar (vers 6) och vi ska bara glädja oss åt prövningarna, eftersom de hjälper oss att växa i Kristus.

Den frälsning som det här talas var något som profeterna i det Gamla Testamentet sökte och forskade efter (vers 10). De profeterade om den nåd som skulle komma i framtiden och som vi nu får leva i.

Också änglarna önskar blicka in i detta evangelium (vers 12).

Även Paulus talar om att detta har varit en hemlighet som genom evighet har varit fördold i Kristus: Att Gud genom församlingen ville uppenbara vem han är (Ef 3:9-10).

Till eftertanke:
Vi lever i en tid som man bara kunde drömma om i det Gamla Testamentets dagar. Det är församlingen som ska göra Jesus tydlig i världen. Hur går det med det? Vad kan vi göra för att lyckas bättre med det uppdraget?

 

Lydnadens barn - Vers 14 och 22
Två gånger talas det här om lydnadens betydelse i det kristna livet:

- Vi är lydnadens barn (vers 14)
- Genom att lyda sanningen renas våra själar (vers 22)

Till eftertanke:
- Vad ligger i begreppet "lydnadens barn"?
- Hur kan vi utvecklas till att bli det vi heter (lydnadens barn)?

 

Ett heligt folk - Vers 13-17
Vi är kallade att föra ett alltigenom heligt liv. Det förväntar sig Herren (vers 15-16). Vår strävan mot att leva ett heligt liv motiveras dels av att Herren vill det (vers 16), och dels som en förberedelse på att Jesus ska komma tillbaka (vers 13).

Till eftertanke:
Vad innebär det för oss att leva ett heligt liv? Och hur kan vi utveckla det?

 

Friköpt! - Vers 18-25
Då vi tar emot frälsningen blir vi friköpta från ett meningslöst liv (vers 18).

Guds ord har en central plats i vår kristna tillväxt. Vi blir till och med födda på nytt genom Guds ord (vers 23).

Till eftertanke:
- På vilket sätt kan man säga att livet utan Jesus är meningslöst?
- Om det är Guds ord som gör att vi blir födda på nytt och att vi utvecklas som kristna, borde vi väl använda mycket mer tid åt att studera ordet. Gör vi det?

Inga kommentarer: