23 nov. 2022

"HAN SOM ÄR I ER ÄR STÖRRE" 1 Joh 4

 


Bibelläsning: 1 Johannesbrevet 4
Läs bibeltexten här

"Ni, kära barn, är från Gud och har besegrat dem, ty han som är i er är större än den som är i världen" (1 Joh 4:4)

Då jag blir en kristen blir jag ett tempel för den Helige Ande. Guds närvaro, kraft och kärlek bor sedan ständigt i mig. Ibland glömmer vi bort att den som väckte upp Jesus från de döda bor i oss (Ef 1:18-21).

==> Mannakorn att tugga på under dagen: Hjälp mig att vara medveten om din närvaro, kärlek och kraft i mig idag.

 

ÖVERSIKT - KOMMENTAR - TILL EFTERTANKE

Pröva budskapet - Vers 1-8
Här uppmanas vi att inte tro på alla budskap och människor (vers 1). 
- Många falska profeter har gått i ut världen (vers 1) och försöker förvilla de troende. 

- Antikrists ande är verksam redan nu (vers 3).
- Vi måste lära oss att skilja på sanningens Ande och villfarelsens ande (vers 6).

Johannes skriver att det finns ett sätt att bedöma om budskapet kommer från Guds Ande: Den som bekänner att Jesus kom från Gud som en människa talar utifrån Guds Ande (vers 2). Och kom ihåg: "Han som är i er är större än den som är i världen" (vers 4).

Till eftertanke:
Kan vi uppleva att Antikrists ande är verksam redan nu? På vilket sätt? 

 

Guds kärlek och vår - Vers 7-21
Vår kärlek avslöjar vårt förhållande till Gud (vers 8). Kärleken börjar hos Gud som älskar oss (vers 10+19). Då vi får leva i den kärleken kommer den också att uttrycka sig i vår kärlek till Gud och till andra (vers 21). 

Kärleken från Gud:
- gör att vi kan vara frimodiga på domens dag (vers 17)
- driver ut fruktan (vers 18)

Vår kärlek till Gud:
- gör att det är omöjligt att hata vår broder (vers 20)

Till eftertanke:
- På vilket sätt påverkas vår kärlek till andra av vår kärlek till Gud?
- På vilket sätt påverkas vi av Guds kärlek till oss?

Inga kommentarer: