21 nov. 2022

HÅLL FAST VID HANS ORD – 1 Joh 2


Bibelläsning: 1 Johannesbrevet 2
 
Läs bibeltexten här

"Men hos den som håller fast vid hans ord har Guds kärlek verkligen nått sitt mål" (1 Joh 2:5)

Då Jesus talar om vem av oss som verkligen är hans lärjunge, gör han det med utgångspunkt i vårt förhållande till Guds ord: "Om ni förblir i mitt ord är ni verkligen mina lärjungar" (Joh 8:31)

Vår kärlek till Herren visar sig i om vi håller fast vid hans ord. "Den som har mina bud och håller fast vid dem, han är den som älskar mig" (Joh 14:21) och "Den som inte älskar mig håller inte fast vid mina bud" (Joh 14:24).

Vi kan inte älska Jesus och samtidigt ignorera det han säger.

==> Mannakorn att tugga på under dagen:
Det finns kraft i Guds ord - om vi bara tror det

 

ÖVERSIKT - KOMMENTAR - TILL EFTERTANKE

 Guds ord - Vers 1-6
Vår förhållande till Guds ord speglar vårt förhållande till Gud själv.
- Då vi håller fast vid hans ord är det ett tecken på att vi känner honom (vers 3)
- Om vi säger vi känner honom, men inte håller fast vid hans ord, är vi lögnare (vers 4)
- Om vi håller fast vid hans ord har Guds kärlek verkligen nått sitt mål (vers 5)

Till eftertanke:
Johannes skriver också i sitt evangelium att vårt förhållande till Jesus avgörs om vi förblir i hans ord (Joh 8:31) och om vi håller hans bud (vers 14:24). Tänk efter vilket förhållande du har till Guds ord.


Kärlek till varandra - Vers 7-14
Kärleken gör att mörkret viker och vi får leva i ljuset. Om vi inte älskar vår broder lever vi i mörker, vi famlar och vet inte vart vi går (vers 11).

Men då vi förlåter, då vi slutar hata, öppnar sig ljuset över vårt liv. 

Till eftertanke:
På vilket sätt kan hat förstöra vårt eget liv? 


Älska inte världen - Vers 15-17
Vi måste välja: antingen älskar vi världen eller Gud (vers 15).

Till eftertanke:
- Försök definiera vad som menas med "världen" i detta sammanhang.
- Vad är det som är kännetecknande för "världen" enligt vers 16?

Antikrist - Vers 18-29
Här talas det både om Antikrist och om många antikrister (vers 18). Deras framträdande är ett tecken på att den sista tiden är här. 

Den sista tiden är inte bara de sista åren innan Jesus kommer tillbaka. Det är en tidsperiod som börjar på pingstdagen (Apg 2:17) och varar fram till Jesu återkomst.

Antikrister beskrivs här som människor som en gång var med i församlingen och sedan har övergett sanningen och förkunnar andra läror (vers 19-22).

Hur ska vi kunna leva obesmittade av de falska lärorna? Genom att förbli i honom (vers 28) och genom att leva i den smörjelse som vi fått del av genom den Helige Ande (vers 20 och 27).

Till eftertanke:
Var detta med främmande läror ett symptom på den tidiga kristendomen, eller möter vi detta också i våra dagar? På vilket sätt?

Inga kommentarer: