15 nov. 2022

SNUBBLA OCH FALLA – 2 pet 1


Bibelläsning: 2 Petrusbrevet 1

Läs bibeltexten här

"Var desto ivrigare, mina bröder, att göra er kallelse och utkorelse fast. Gör ni det, skall ni aldrig någonsin snubbla och falla." (2 Pet 1:10)

Om man vet vart man är på väg minskar risken för att "snubbla och falla" verkar bibelordet säga.

Jag tror att det högsta måttet av livskvalitet är att ha gjort sin kallelse och utkorelse fast. Att veta vart man är på väg. Att förstå vad man är till för. Att ha en mening med sitt liv.

Dessutom blir livet mycket enklare i valsituationer. Om jag har bestämt mig och vet vad som är min livsuppgift blir det enklare att välja bort många saker.

==> Mannakorn att tugga på under dagen: Gör det tydligt för mig, Gud, vilken som är min livsuppgift.

 

ÖVERSIKT - KOMMENTAR - TILL EFTERTANKE


Kraften i Guds Ord - Vers 4
Det finns kraft i Guds ord! Det har makt att låta oss få del av gudomlig natur (vers 2). Genom att läsa ordet och grunna på det blir vi förvandlade. Vi börjar tänka Guds tankar. Vi börjar tala Guds tankar.
- Det finns kraft i Guds Ord - om vi bara läser det!
- Det finns kraft i Guds Ord - om vi bara tror på det!
- Det finns kraft i Guds Ord - om vi bara handlar som om Ordet är sant!

Till eftertanke:
- Hur allvarligt tar jag Jesu definition av att vara lärjunge: "Om ni förblir i mitt ord, är ni verkligen mina lärjungar" (Joh 8:31)? I nästa vers (Joh 8:32) säger Jesus att vi ska förstå någonting om vi förblir i Guds ord, och då vi förstår detta kommer det att göra något med oss.
- Vad är det vi ska förstå och vad kommer den förståelsen att göra med oss?


Andens frukt - Vers 5-9
Här får vi en kortversion av det som kallas Andens frukt (se också Gal 5:22-23).
Här skriver Petrus om tro, dygd, insikt, självbehärskning, uthållighet, gudsfruktan, broderlig kärlek, kärlek till andra.
Om detta finns hos oss och växer kommer vi inte att bli overksamma. Om vi till exempel har broderlig kärlek så måste den ta sig synliga uttryck.
Här handlar det inte om att ha kristendomen som hobby, den måste beröra allt vi har och är:
- Gör allt ni kan... (vers 5)
- Var desto ivrigare... (vers 10)

Till eftertanke:
- Jämför Petrus lista över Andens frukt med Paulus. Likheter och olikheter?
- Då vi bär Andens frukt är vi inte overksamma (vers 8). Gå igenom Petrus lista och försök att beskriva på vilket sätt var och en av delarna kan visa sig verksam i vårt liv.


Att leva i sin kallelse - Vers 10-11

Att leva i sin kallelse är det bästa liv vi kan leva. Förutom att ge mening åt vårt liv, för det också med sig andra konsekvenser enligt detta bibelord:
- vi ska aldrig någonsin snubbla och falla (vers 10)
- vi ska finna en fri och öppen ingång till Guds rike (vers 11)

Till eftertanke:
Vad tror du Petrus menar med en fri och öppen ingång?


Förkunnelsens mål - Vers 12-21
Petrus förkunnelse är att påminna om något som de redan visste. Som förkunnare kanske vi längtar att förkunna sådant som ingen hört och som ingen vet om, men här är det tvärtom.

Petrus förkunnar det som de redan vet. Resultatet av en sådan förkunnelse är att de kristna blir befästa i den sanning de äger (vers 12).

Jesus säger att den Helige Ande gör samma sak. Han säger att den Helige Ande ska påminna oss om allt det som Jesus sagt (Joh 14:26).

Då vi förkunnar gör vi det möjligt för den Helige Ande att påminna oss och göra Ordet levande. Då vi förkunnar är vi fullständigt beroende av den Helige Ande. Guds Ord kom till genom den Helige Ande och kan bara förstås genom den Helige Ande (vers 20-21).

Till eftertanke:
Tänk på uttrycket att bli befäst i en sanning som vi redan äger.
Kan det innebära att vi äger mycket mer än det som har blivit befäst i våra liv. Och hur kan vi befästa för varandra det vi redan äger?

Inga kommentarer: