2 nov. 2022

Bibelstudier från Efesierbrevet - Del 8: Gåvor och uppgifter

 

Del 8 – Gåvor och uppgifter

Förra lektionen handlade om församlingen som Kristi kropp. I Efesierbrevet 4:7-16 får vi en speciallektion i hur Kristi kropp byggs upp i kärlek.

I förra lektionen mötte vi ett slags gåvor, nådegåvor. I Efesierbrevet 4 möter vi en annan slags gåvor som kanske mer liknar på uppgifter: Apostel, profet, evangelist, herde och lärare. Dessa gåvor är människor som är gåvor från Gud till församlingen.

Nådegåvorna (1 Kor 12:7-11) i förra lektionen har ingenting med våra naturliga gåvor att göra. Ingen människa har en naturlig fallenhet för att göra kraftgärningar, som att gå på vatten eller flytta berg. Det är den Helige Andes gåvor som på ett övernaturligt sätt ger sig till känna i den troendes liv (1Kor 12:7).

När det gäller uppgifterna, eller tjänsterna, i Efesierbrevet 4 fungerar de på ett helt annat sätt. Här använder Gud vår naturliga utrustning och våra egenskaper (som naturligtvis också är gåvor från Gud). Alla människor (var och en av oss, Ef 4:7) har fått del av Guds gåvor på olika sätt. Alla människor har naturliga gåvor, egenskaper och utrustning som, när de ges till Gud, kan bli använda till att vara med och bygga upp församlingen, Kristi kropp.

Kristi fångar – gåvor till församlingen

Därför heter det: Han steg upp i höjden, han tog fångar och gav människorna gåvor.” (Ef 4:8)

De människor som det talas om här, är människor som har låtit sig fångas av Jesus.

Den människa som lever i en sådan överlåtelse till Jesus att den blir Jesu ”fånge”, den människan blir automatiskt också en gåva till de andra i församlingen eller kåren.

Våra församlingar och kårer är fulla av gåvor som väntar på att bli frigjorda. Dessa gåvor väntar på att bli överlåtna till Gud och upptäckta av församlingen. Gud behöver dessa gåvor i sin kropp för att:

1.       Utrusta de heliga till att utföra sin tjänst (Ef 4:12)

2.       Bygga upp Kristi kropp så att vi når mognad och blir uppfyllda av Kristus (Ef 4:12-13).

 

Apostel

Apostel innebär att vara ett sändebud. Jesus var en apostel (Hebr 3:1), utsänd av Fadern för att fullgöra ett uppdrag.

Apostelns uppdrag är att vara initiativtagare och organisatör. Aposteln är en person med förmåga att dra igång nya saker och att inspirera andra att ställa upp.

En apostel bygger upp församlingen. När Paulus kom till en plats, startade han en församling. Om det redan fanns en församling på platsen organiserade han den genom att tillsätta tjänster så att församlingen skulle kunna fungera bättre (Apg 14:21-24).

Församlingen behöver idag människor som kan vara pionjärer och härförare. Människor med kraft, initiativ och förmåga att organisera och att leda in andra människor i sina funktioner.

Nästa lektion kommer att handla om de övriga tjänsterna i Kristi kropp.

 

Frågor för samtal och självstudium

1.       I Ef 4:12-16 får vi en beskrivning av vilka resultaten blir om dessa tjänster fungerar i Kristi kropp. Gör en lista över de resultat du kan hitta i dessa versar.

2.       Vad blir omvänt resultatet om dessa tjänstegåvor inte fungerar?

3.       Då vi blir Kristi fångar, blir vi samtidigt en gåva till församlingen”. Samtala om detta. Vad betyder det? Försök att hitta exempel.

4.       Hur kan den enskilde hitta sin uppgift i församlingen? Samtala om detta utifrån den enskildes förmågor och församlingen behov.

5.       Hur kan vi uppmuntra varandra att finna våra uppgifter?

- Apostel

6.       Försök att med en mening definiera vad du anser att en apostel är och gör.

7.       Hitta exempel på personer med apostelgåva:

a.       Från Gamla Testamentet

b.       Från Nya Testamentet

c.       Från kyrkohistorien

d.       Från nutid

8.       Vilka personliga egenskaper anser du att apostel bör ha?

I nästa del kommer vi att ta upp de övriga tjänstegåvorna.


Inga kommentarer: