15 nov. 2022

Alfabetet räcker snart inte till för att definiera nya identiteter


(Bildtext: Nyligen gick Kanadas premiärminister Justin Trudeau ut med att man vill utvidga begreppet för sexuell identifikation med ytterligare definitioner, bokstäver, för att inkludera fler med alternativ läggning. Foto: John Woods/AP/TT)

Håller världen på att bli galen? Många tänkande människor står förundrade över den utveckling som utspelar sig i västvärlden just nu när det gäller frågor om identitet, sexualitet och biologiska sanningsdefinitioner. På bara några generationer har synen på sexualitet, identitet och kön vänts upp och ner. Det som var otänkbart för bara några årtionden sedan är nu propagerat från både mainstream media och högsta politiska håll.

Nu senast gick Kanadas regering, med premiärminister Justin Trudeau i spetsen, ut med att man vill utvidga begreppet hbtq (på engelska: lgbt) med ytterligare definitioner på sexuell identifikation. Det nya begreppet som nu uppmuntras är: 2slgbtqi+.

Den engelska benämningen lgbt (lesbian, gay, bisexual, transgender) kompletteras nu med 2s, som står för ”upplevelsen av att vara tvåkönad”, och q som står för ”queer”, samt i som står för ”intersexuell”. Plustecknet symboliserar andra upplevda identiteter som ännu inte fått sin egen bokstav.

Läs mer här: https://www.varldenidag.se/ledare/alfabetet-racker-snart-inte-till-for-att-definiera-nya-identiteter/repvjd!pVpm6hyvqiI6FhyEY3Lgw/

Inga kommentarer: