17 nov. 2022

VÄX TILL I NÅD OCH KUNSKAP - 2 Pet 3


Bibelläsning: 2 Petrusbrevet 3

Läs bibeltexten här

"Väx i stället till i nåd och kunskap om vår Herre och Frälsare Jesus Kristus" (2 Pet 3)

Hur växer man i nåd? Nåd innebär att man får något som man egentligen inte förtjänat. Att växa i nåd innebär då att bli mer och mer beroende av vad Gud kan göra genom mig än vad jag själv kan prestera.

Då det står att vi ska växa till i kunskap, handlar det inte om vilken kunskap som helst. Det handlar om kunskapen om Jesus. Att lära känna honom mer och mer.

==> Mannakorn att tugga på under dagen: Gud, hjälp mig i dag att växa till i nåd och i kunskap om dig.


ÖVERSIKT - KOMMENTAR - TILL EFTERTANKE


Kristi återkomst - Vers 1-10
I de sista dagarna kommer människor att håna oss för att vi tror att Jesus ska komma tillbaka snart. De kommer att säga att det har de kristna sagt i alla år, och ingenting har hänt.

Till eftertanke:
Är budskapet om Jesu återkomst ett aktuellt tema bland kristna idag? Eller har vi också sällat oss till kören som hånar det budskapet? 


Petrus talar även om varför Jesu har dröjt så länge med att komma tillbaka. Han vill inte att "någon ska gå förlorad utan att alla ska få tid att omvända sig" (vers 9).


Då Herrens återkomst beskrivs som "en tjuv om natten" talas det förmodligen om uppryckelsen (1 Tess 4:16-18) som kommer att föregå Jesu synliga återkomst till jorden. En "tjuv om natten" talar om någon som kommer oväntat och osynlig, tar med sig något, och försvinner lika osynlig. Det enda man märker på jorden är att något fattas. Det talar även Jesus om i sitt tal om den sista tiden:
- två ska ligga i samma säng, den ena ska tas med och den andre lämnas kvar (Luk 17:34)

- två kvinnor ska mala tillsammans, den ena ska tas med och den andra lämnas kvar (Luk 17:35)
- två män ska vara ute på åkern, den ena tas med och den andre lämnas kvar (Matt 24:40)

Till eftertanke:
- Hur tänker du att det ska gå till då Jesus kommer tillbaka?
- Men det viktigaste är kanske inte att vi vet hur det kommer att bli, utan att vi är beredda. Läs liknelsen om de tio jungfrurna i Matt 25. På vilket sätt kan vi ha "olja i våra lampor".


Medan ni väntar - Vers 11-18

Budskapet om Jesu återkomst bör få konsekvenser för hur vi lever våra liv:
- tänk på budskapet som blivit förkunnat av profeterna, Jesus och apostlarna (vers 2)
- medan vi väntar måste vi leva heligt och gudfruktigt... (vers 11)

- ... så vi påskyndar Guds dag (vers 12)
- eftersom vi väntar ska vi göra allt för att leva i frid, rena och oförvitliga (vers 14)
- vi ska växa till i nåd och kunskap (vers 18)

Till eftertanke:
- Det står att vi ska påskynda Guds dag (vers 12). På vilket sätt kan vi påskynda Guds dag?

Inga kommentarer: