9 nov. 2022

FRÅN MÖRKER TILL LJUS - 1 Pet 2


Bibelläsning: 1 Petrus brev 2

Läs bibeltexten här

" Men ni är ett utvalt släkte, ett konungsligt prästerskap, ett heligt folk, ett Guds eget folk, för att ni skall förkunna hans härliga gärningar, han som har kallat er från mörkret till sitt underbara ljus." (1 Pet 2 FB)

Han har fört oss från mörkret till ljuset. Han förvandlar oss till ett heligt folk för att vi ska förkunna hans härliga gärningar.

Frank Mangs skriver i en av sina böcker: "Guds enda väg till världen går genom de helgades liv."

==> Mannakorn att tugga på under dagen: Har Gud en väg till världen genom mitt liv?

 

ÖVERSIKT - KOMMENTAR - TILL EFTERTANKE

Längta - Vers 1-2
En av de viktigaste egenskaperna för en kristen är att ständigt längta efter en djupare gudsnärvaro i sitt liv.  Som hjorten längtar efter vatten, så ska vi längta efter Gud. Jesus säger att den som törstar får komma och att de är saliga som törstar efter rättfärdighet, för de ska bli mättade (Matt 5:6).

Över dem som är mätta och inte önskar något mer uttalar Jesus inte saligprisningar utan ve-rop (Luk 6:25).

Här, i det andra kapitlet, uppmanas vi att längta som nyfödda barn efter den andliga mjölken (vers 2), så vi kan växa upp.

Till eftertanke:
Hur upplever du det i den kristna församlingen idag? Längtar vi efter undervisning från Bibeln eller vill vi hellre få underhållning av sång och musik? Längtar vi efter ett radikalt andligt genombrott eller är vi nöjda med saker som de är?

Levande stenar - Vers 4-8
Finns det något som är så dött som en sten. Ändå liknas de kristna vid levande stenar. Guds församling liknas här vid ett hus som byggs upp av stenar som måste passa ihop med varandra och där varje sten har sin speciella plats.

Jesus själv är hörnstenen och de som inte lyder ordet snubblar på den och faller (vers 8).

Under väckelsen på 1970-talet brukade vi sjunga: "Av levande stenar som först slipats till, nu Gud förenar och bygga vill,
sitt heliga tempel med återsken, av klippan Kristus där Guds tagit varje sten
"

Till eftertanke:
Församlingen, huset, består av många olika stenar. Varje sten är betydelsefull och har en funktion att fylla. Om man tar bort ett antal stenar, faller huset snart samman.

Bilden talar om att vi alla är viktiga och att vi är beroende av varandra. Både dem vi tycker bra om, och dem vi tycker mindre bra om.

 

Ett heligt prästerskap - Vers 9-10
Gud har utvalt ett konungsligt prästerskap som ska förkunna Guds gärningar (vers 9). Detta brev är skrivet till alla medlemmarna i församlingen, inte bara dem vi skulle kalla för präster. Här är vi alla präster och vi brukar kalla det för "det allmänna prästadömet".

Till eftertanke:
Vad borde det få för konsekvenser för våra liv att vi alla är präster?


En ny livsföring
- Vers 10-17
Då vi blivit kristna är vi kallade att demonstrera en ny livsföring. Vi ska hålla oss borta från de köttsliga begären  "som för krig mot själen" (vers 11).
- Vi ska leva våra liv så vi tystar munnen på dem som vill anklaga oss (vers 15).
- Vi är fria, men ska använda vår frihet till att tjäna Gud (vers 16).

Till eftertanke:
På vilket sätt kan vi säga att vi är fria, fast vi egentligen bara är tjänare åt Gud?

 

Kristus, vårt föredöme och vår frälsare - Vers 18-25
Som kristna måste vi vara beredda att utstå lidande. Kristus har lämnat ett exempel för oss i sitt lidande (vers 21). På samma sätt som Jesus, kan vi bli oskyldigt anklagade (vers 22-23).

Jesus uthärdade sitt lidande, grundat på falska anklagelser, för att vi skulle dö bort från synderna och leva för rättfärdigheten (vers  24)

Till eftertanke:
På vilka sätt möter vi lidande för att vi är kristna i våra dagar?

Inga kommentarer: