7 nov. 2022

TRONS BÖN - Jakob 5

 


Bibelläsning: Jakobs brev 5
Läs bibeltexten här

"Är någon bland er sjuk, skall han kalla på församlingens äldste, och de skall be över honom och i Herrens namn smörja honom med olja. Trons bön skall bota den sjuke, och Herren skall resa upp honom. Och har han begått synder, skall han få förlåtelse för dem. Bekänn alltså era synder för varandra och be för varandra, så att ni blir botade. Mycket mäktig och verksam är en rättfärdig människas bön." (Jak 5:14-16 FB)

Trons bön kan uträtta stora saker, säger dagens bibeltext.

Men det handlar inte om tron på vad som helst.

Det handlar inte om tron för helande.

Det handlar inte heller om jag har tro på kraften i min egen bön.

Det handlar om tron på Jesus: "Den som tror på mig skall utföra de gärningar som jag gör, och större än dessa skall han göra" (Jesus i Joh 14:12)

==> Mannakorn att tugga på under dagen:
Hjälp att leva hela mitt liv (inte bara min bön) i tron och tilliten på Gud och hans kraft i mitt liv.

 

ÖVERSIKT - KOMMENTAR - TILL EFTERTANKE

Rikedomens faror och frestelser - Vers 1-6
Rikedom gör ofta att vi sätter vår lit till oss själva och vad vi äger i ställer för att sätta vår lit till Gud. Och hur mycket rikedom vi än lyckas samla in så kommer vi att förlora alltsamman en dag, för "Du kan ingenting ta med dig dit du går", som Cornelis Vreeswijk brukade sjunga.

Jesus ger oss rådet att inte samla skatter på jorden där rost och mal förstör, utan att samla skatter i himlen (Matt 6:19-21).

Rikedom har också en tendens att fånga oss i girighet så att vi utnyttjar och förtrycker andra människor i vår iver att öka vår rikedom (vers 4-6)

Till eftertanke:
- Hur samlar man skatter i himlen?


Jesus ska komma tillbaka - Vers 7-11
Även i detta brev återkommer ett av Nya Testamentets mest centrala tema: Jesus ska komma tillbaka. Det budskapet är genomgående i hela Nya Testamentet:
- i Jesu undervisning (Matt 24-25; Joh 14:1-4)
- i Apostlagärningarna (Apg 1:11; Apg 3:19-21)
- i breven (några av breven har detta som huvudtema och i nästa alla brev finns det perspektivet med)
- i Uppenbarelseboken (som handlar om vad som ska ske i de sista dagar)

I detta avsnitt uppmanas vi till uthållighet (vers 7, 8, 11) medan vi väntar på Herrens ankomst.

Till eftertanke:
Jesu återkomst är ett frekvent och centralt tema i Nya Testamentet. Hur kommer det sig att vi talar så lite om det som Nya Testamentet talar så mycket om?

 

Trons bön - Vers 12-20
Här får vi uppmaningar hur vi ska bete oss då vi lider, då vi är glada och då vi är sjuka (vers 13-14). Vid sjukdom uppmanas vi att kalla på församlingens äldste för att de ska be för oss och smörja oss med olja (vers 14). Trons bön ska då bota oss och ge oss förlåtelse för våra synder (vers 15).

Genom att bekänna våra synder och be för varandra blir botade (vers 16). En rättfärdig människas bön är mäktig och verksam (vers 16).

Till eftertanke:
- Här får vi en instruktion om hur vi ska bete oss då vi är sjuka. Hur brukar du göra då du är sjuk?
- Vad menas med "trons bön"?
- Vad menas med en rättfärdig människa?

Inga kommentarer: