14 nov. 2022

DEN ÄDLA KONSTEN ATT KASTA BEKYMMER - 1 Pet 5

Bibelläsning: 1 Petrusbrevet 5
Läs bibeltexten här

"Och kasta alla era bekymmer på honom, ty han har omsorg om er." (1 Pet 5:7)

Gud uppmanar oss att kasta våra bekymmer på honom. Att kasta innebär att bli av med dem fort. Han vill inte att vi ska gå och bära på dem. Han tar hand om dem.

Det står också varför vi tryggt kan kasta våra bekymmer på honom: Därför att han har omsorg om oss.


Han har omsorg om dig. Därför kan du tryggt kasta dina bekymmer på honom.


==> Mannakorn att tugga på under dagen:
Vilka bekymmer är jag beredd att kasta på honom i dag? Han ber mig att kasta alla.

 

ÖVERSIKT - KOMMENTAR - TILL EFTERTANKE

Inte herrar, utan föredömen - Vers 1-7
Petrus skriver om kristet ledarskap till ledarna i församlingen.
Ledarna ska vara herdar:

- inte av tvång eller plikt - men av fri vilja
- inte för egen vinning - men med hängivet hjärta

- inte som herrar - men som föredömen
Här ställs två slags ledarskap mot varandra
1/ Ledarskap som Herre: talar om hur de andra ska leva
2/ Ledarskap genom att vara föredöme: visar i sitt eget liv hur de andra ska leva

Till eftertanke:
- Vad kännetecknar ledarskapet som Herre?
- Vad kännetecknar ledarskapet som föredöme?

- Vilket tror du är mer effektivt?

Vi får också besked om var vi ska placera våra bekymmer. Vi ska placera dem där de hör hemma - hos Jesus. Jesus själv talar också om vad vi ska göra med bekymmer: Istället för att göra oss bekymmer, ska vi söka Guds rike först och främst. Då kommer också alla de andra sakerna på rätt plats (Matt 6:31-36)

Till eftertanke:
Är det skillnad på att göra sig bekymmer och att ha bekymmer? 

Livet - en krigszon - Vers 8-14

Vårt liv på jorden beskrivs som en krigszon. Hela världen är i den ondes våld (1 Joh 5:19). Och där går djävulen omkring som ett rytande lejon och söker någon som han kan sluka (1 Pet 5:6). Är det dig han försöker sluka?
Vi får också receptet på att inte bli slukade:
- var nyktra och vaksamma (vers 8)
- gör motstånd mot honom (vers 9)
- var orubbliga i tron (vers 9)
- tänk på era bröder i världen som lider (vers 9)
Till eftertanke: 
- Kan du uppleva att du lever i krigszon?
- På vilka sätt upplever du att djävulen går omkring och söker offer?

Inga kommentarer: