12 nov. 2022

Inför söndagen. Tema: Vårt evighetshopp


FRÅN EVANGELIERNA
Luk 12:35-40
35 Spänn bältet om livet och håll lamporna brinnande. 36 Var lika tjänare som väntar sin herre hem från bröllopsfesten och som genast är redo att öppna för honom, när han kommer och knackar på. 37 Saliga är de tjänare som Herren finner vakande när han kommer. Amen säger jag er: Han skall fästa upp sina kläder och låta dem lägga sig till bords och själv komma och betjäna dem. 38 Kommer han under andra eller tredje nattväkten, saliga är de om han finner dem vakande. 39 Men det förstår ni ju att om husägaren visste när tjuven kom, skulle han inte låta honom bryta sig in i sitt hus. 40 Var också ni beredda, ty i en stund då ni inte väntar det, kommer Människosonen."

FRÅN GAMLA TESTAMENTET
Jes 51:4-6

 • 4 Tänk på mig, du mitt folk;
 • lyssna till mig,
 • du min menighet.
 • Ty undervisning
 • skall utgå från mig,
 • min rätt skall jag sätta till ett ljus för folken.
 • 5 Min rättfärdighet är nära,
 • min frälsning är på väg,
 • och mina armar skall döma folken.
 • Kustländerna väntar på mig
 • och hoppas på min arm.
 • 6 Lyft upp era ögon till himlen,
 • och se på jorden därunder.
 • Ty himlen skall försvinna
 • som en rök
 • och jorden nötas ut som en klädnad.
 • Dess invånare skall dö som mygg.
 • Men min frälsning
 • skall förbli för evigt,
 • min rättfärdighet skall inte brytas ner.
 • FRÅN BREVEN
  2 Kor 13:5-9
  5 Pröva er själva om ni lever i tron, pröva er själva! Eller vet ni inte med er att Jesus Kristus är i er? Gör ni inte det, består ni inte provet. 6 Men jag hoppas att ni skall förstå att vi för vår del består provet. 7 Vi ber till Gud att ni inte skall göra något orätt, inte för att vi skall visa oss bestå provet, utan för att ni skall göra det som är gott. Sedan kan det gärna se ut som om vi inte höll provet. 8 Ty inte mot sanningen förmår vi något, utan för sanningen. 9 Vi är glada, när vi är svaga och ni är starka. Och vad vi ber om är just detta, att ni skall nå fram till allt större mognad.

  FRÅN PSALTAREN
  Ps139:1-18
  1 För sångmästaren, en psalm av David.

 • Herre, du utrannsakar mig
 • och känner mig.
 • 2 Om jag sitter eller står, vet du det,
 • du förstår mina tankar
 • fjärran ifrån.
 • 3 Om jag går eller ligger,
 • utforskar du det,
 • med alla mina vägar
 • är du förtrogen.
 • 4 Innan ett ord är på min tunga,
 • vet du, Herre, allt om det.
 • 5 Du omsluter mig på alla sidor
 • och håller mig i din hand.
 • 6 En sådan kunskap
 • är mig alltför underbar,
 • den är så hög
 • att jag ej kan förstå den.
 • 7 Vart skall jag gå för din Ande,
 • vart skall jag fly för ditt ansikte?
 • 8 Om jag far upp till himlen,
 • är du där,
 • bäddar jag åt mig i dödsriket,
 • är du där.
 • 9 Tar jag morgonrodnadens vingar,
 • gör jag mig en boning
 • ytterst i havet,
 • 10 skall också där din hand leda mig
 • och din högra hand fatta mig.
 • 11 Om jag säger:
 • "Må mörker falla över mig
 • och ljuset bli natt omkring mig",
 • 12 så är inte mörkret mörkt för dig,
 • natten skall lysa som dagen
 • och mörkret vara som ljuset.
 • 13 Du har skapat mina njurar,
 • du sammanvävde mig
 • i moderlivet.
 • 14 Jag tackar dig för att jag
 • är så underbart skapad.
 • Ja, underbara är dina verk,
 • min själ vet det så väl.
 • 15 Benen i min kropp
 • var ej osynliga för dig,
 • när jag formades i det fördolda,
 • när jag bildades i jordens djup.
 • 16 Dina ögon såg mig när jag ännu var ett outvecklat foster.
 • Alla mina dagar blev skrivna
 • i din bok,
 • de var bestämda
 • innan någon av dem
 • hade kommit.
 • 17 Hur outgrundliga
 • är inte
 • för mig dina tankar, Gud,
 • hur stor är inte deras mångfald!
 • 18 Skulle jag räkna dem
 • är de fler än sandkornen.
  När jag vaknar är jag ännu hos dig.

 • (Bibelcitaten är hämtade från Folkbibeln 2015)
 • Inga kommentarer: