1 nov. 2022

Vittnesbörd - Du kanske kan börja med ett ”hej”?


- Från Världen idag -
Jag satt på flyget tillbaka till Köpenhamn och bad. Jag bad för familjen, för organisationen jag leder, för kollegor i andra organisationer och så bad jag för flyget jag befann mig på. Jag hörde mig själv säga. ”Låt mig få vara ett ljus för dig Herre, här just nu”. Jag slog upp ögonen och insåg att den lilla trötthet jag nyss känt var som bortblåst. Något hade slagits på inne i mig och jag såg mig försiktigt omkring. Känslan växte allt starkare i mig. Jag VILL ju verkligen vara ett ljus här just nu.

Ibland får jag frågan hur man bör göra när man evangeliserar. ”Ja, du kan kanske kan börja med att säga 'hej' till någon, till exempel”, brukar jag svara då. Nu tittade jag mig försiktigt omkring och noterade kvinnan som satt till höger om mig. ”Varför gå över ån efter vatten?” tänkte jag. ”Hej. Var kommer du ifrån?” Hon skrattade till och tyckte nog att jag var lite konstig som inte såg och förstod det, med tanke på landet vi flög ifrån. ”Jag är från Turkiet.” Där började ett samtal som avhandlade allt ifrån turkisk mat, historia och nationalism till den svåra situation världen befinner sig med krig och ekonomisk recession.

Läs mer här: https://www.varldenidag.se/bonekronika/du-kanske-kan-borja-med-ett-hej/repvhs!pS7c3eLFPmIyMad8uem82w/

Inga kommentarer: