3 nov. 2022

VAKA ÖVER DINA ORD - Jakob 3


Bibelläsning: Jakobs brev 3
Läs bibeltexten här

"Men tungan kan ingen människa tämja, ostyrig och ond som den är och full av dödligt gift. Med den välsignar vi Herren och Fadern, och med den förbannar vi människorna, som är skapade till Guds avbild. Från samma mun kommer välsignelse och förbannelse. Så får det inte vara, mina bröder" (Jak 3:8-10 FB)

Våra ord skapar något. Både i oss själva och hos andra.

Våra ord kan förstöra dagen, ja till och med livet, för en annan människa.

Men våra ord kan också vara med att "lyfta" en annan människa. Ord av uppmuntran, uppskattning och tröst kan förvandla en annan människas liv.

==> Mannakorn att tugga på under dagen: 
Herre hjälp mig idag att vara varsam med mitt tal så jag använder det till att bygga upp och inte riva ned.

 

ÖVERSIKT - KOMMENTAR - TILL EFTERTANKE

Håll tungan rätt i mun - Vers 1-12
Första delen av kapitlet handlar om tungans rätta bruk:
- den som kan tygla sin tunga är fullkomlig (vers 2)

- tungan smutsar ner vår kropp och startar en brand (vers 6)
- ingen människa kan tämja tungan (vers 8)
- samma mun bär fram välsignelser och förbannelser, så får det inte vara (vers 10)

Hur kan det komma sig att en del av kroppen betecknas som ond? Finns det goda och onda delar av vår kropp?

Det som är speciellt med tungan är att den avslöjar vad som finns inne i oss. Den avslöjar hur vi tänker, och våra ord har makt att skada andra människor. Dessutom kan den användas till att manipulera andra och att ljuga.

Till eftertanke:
- Ingen människa kan tämja tungan läste vi i vers 8. Om vi inte kan tämja vår tunga, vem är det som kan det?
- Hur kan det gå till?

 

Sann och falsk visdom - Vers 13-18
Här talas det om två slag visdom. En som kommer ovanifrån och en som är jordisk (vers 15).
Till eftertanke:
- På vilket sätt beskrivs den jordiska visheten?

- På vilket sätt beskrivs visheten ovanifrån?
- Hur får vi del i visheten ovanifrån?

Inga kommentarer: