14 sep. 2022

GUDS ORD VERKAR – 1 Tess 2


Bibelläsning: Första Tess 2
Läs bibeltexten här

"Därför tackar vi alltid Gud för att ni tog emot Guds ord som vi predikade och tog det till er, inte som ett ord från människor utan som Guds eget ord, något som det verkligen är, ett ord som är verksamt i er som tror." (1 Tess.2 FB)

Tessalonikerna hade tagit emot Guds ord så att det fortsatte att verka i dem. Så att det var verksamt i dem.
 

==> Mannakorn att tugga på under dagen:
Öppna mitt hjärta för Ditt ord, så att Ditt ord får vara verksamt i mitt liv.


ÖVERSIKT - KOMMENTAR - TILL EFTERTANKE


 Mod att predika (vers 2)
Paulus skriver att Gud gav dem mod att predika, och det behövdes verkligen mod att predika på den tiden. Det var starkt motstånd förenat med livsfara att predika evangeliet.

Hur är det idag? Behöver vi mod att predika? Ja, i vissa delar av världen är det ännu idag förenat med livsfara att förkunna Jesus. Men även om vi inte riskerar vårt liv i Sverige då vi vittnar och förkunnar om Jesus, tror jag ändå att det krävs mod att predika sanningen idag. Det är varken vanligt eller populärt idag med förkunnelse om synd och om den dubbla utgången av livet. Det är vanligare att förkunnelsen handlar om att du är bra nog som du är.

Problemet med den förkunnelsen är att den är falsk. Du är inte bra nog som du är. Om du hade varit bra nog som du är hade inte Jesus behövd dö på korset. Han dog på korset för att jag helt enkelt inte är bra nog som jag är. Det är sant att du får komma till Gud precis som du är, men han älskar dig för mycket för att låta dig förbli den du var. Han vill ge dig ett nytt liv.

Profeterna i Gamla Testamentet blev inte populära av sin förkunnelse. Jesus blev inte populär då han förkunnade att de som inte tror på honom är på väg mot fördärvet (Matt 7:13), och att de som inte tror på honom är på väg mot undergången (Joh 3:16), och det gäller att bestämma sig för att en dag kommer det att vara för sent (Matt 25:12-13) och de som inte är beredda kommer att mötas av en stängd dörr. Nej Jesus blev inte populär av sin förkunnelse. Han dödades på ett kors.

TILL EFTERTANKE
-Hur upplever du att det är att vittna om Jesus?
-Gud älskade människorna så mycket att han gav din enfödde son för att alla som tror på honom skulle slippa att hamna på fel plats i evigheten. Älskar du människorna så mycket att du har mod att berätta sanningen för dem?
-Hur kan vi vittna om den dubbla utgången av livet och att våra val här i livet avgör vårt eviga väl?
-Hur kan vi vittna så att det är möjligt att ta emot det vi säger.

 

Ära av människor eller ära av Gud - Vers 4-6
Paulus skriver att han inte förkunnar för att vara människor till lags – utan Gud (vers 4), och att han inte strävar efter att bli ärade av människor (vers 6).

TILL EFTERTANKE
Visst är det gott då andra människor talar väl om oss. Det talas mycket i våra dagar om vårt behov av bekräftelse. Det kan till och med gå så långt att vårt välbefinnande är beroende av hur mycket bekräftelse jag får den dagen.
Vi måste fråga oss vad det är som driver oss i livet. Lever jag mitt kristna liv för att få bekräftelse av de andra? Vittnar jag för att bli bekräftad av de andra? Eller gör jag det för att ära Gud? Vad är drivkraften i mitt liv?Ta emot Guds ord (vers 13)
I det förra kapitlet talades det om att predika Guds ord i den Helige Andes kraft. Men det hjälper inte om Odet förkunnas med kraft om det inte finns en mottagare som tar emot budskapet. Tessalonikerna lyssnade till budskapet (vers 6), men de gjorde mer än lyssnade de tog emot budskapet som Guds ord. Det står till och med att gudsorden de tog emot visade sin kraft hos de troende.


Erik Bernspång skriver i sin kommentar till Första Tessalonikerbrevet:
Varför är så många kyrkbänkar tomma idag? Är det inte därför att det i så många predikstolar talas människoord? Bara Guds ord mättar människohjärtats hunger.
Vad predikar vi? Socialt patos? Moral och humanism? Sådant kan aldrig ersätta Guds ord.”

Och så citerar Bernspång Fjellstedts förklaring hundra år tidigare:
En av de största orsakerna till otron, avfallet och ogudaktigheten i Kristi kyrka nu är just det, att mycket mer människoord än Guds ord predikas. Och att även Guds ord, då det predikas, icke mottages som Guds ord, utan såsom människoord, så att många tror, att de har rättighet att utgallra och förkasta allt, som icke behagar dem.


Guds ord måste både sås ut och tas emot i den Helige Ande. Då kan det visa sin kraft.
William Booth lär ha sagt till sin son Bramwell, då han låg på dödsbädden: ”Det finns kraft i Guds löften……. Om vi bara tror dem.” Det är då vi tar emot Guds löften och handlar som de är sanna, som Guds kraft kan frigöras.


Hebreerbrevets författare talar om två grupper av människor som hör samma budskap. För den ena gruppen blev budskapet livsförvandlande, och för den andra gruppen till ingen nytta. Tänk vilket slöseri med tiden att gå och lyssna till långa predikningar till ingen nytta:
Också vi har fått del av det glada budskapet alldeles som de en gång. För dem som då hörde ordet var det till ingen nytta, eftersom de inte tog emot det i tro.” (Heb 4:2)

TILL EFTERTANKE
Jesus berättar en liknelse om hur samma såkorn (gudsord) sås in i olika mottagare. Tänk igenom de olika mottagarna och funderar på hur du själv och andra tar emot Ordet.
Fundera också på vad det kan ha för olika orsaker att vi som mottagare kan ta emot Ordet så olika.


Hindrad av Satan (vers 18)
Paulus upplever Satan som en verklig person som på olika sätt försöker hindra att evangeliet om Jesus sprids vidare.

TILL EFTERTANKE
Hur är det i vår kår/församling. Upplever vi också att Satan gör vad han kan för att hindra oss evangelisationsiver? Eller är vi så ofarliga att han låter oss hålla på med vår verksamhet utan att störa oss? 

Jesus ska komma tillbaka (vers 19)
På samma sätt som alla andra kapitel i Första Thessalonikerbrevet avslutas det andra kapitlet med en påminnelse om att Jesus ska komma tillbaka.

TILL EFTERTANKE
Jesu återkomst är det ämne som det talas mest om i hela Nya Testamentet. Jesus talar väldigt mycket om det och några av Jesu längsta tal handlar om just detta. I brevlitteraturen finns detta perspektiv med i nästan alla brev och i fler av breven är detta huvudämnet. Johannes Uppenbarelse har den sista tiden och Jesu återkomst som huvudtema.
-Om detta nu är ett så viktigt ämne i Nya Testamentet, varför talar vi så sällan om det? Varför hör vi så lite förkunnelse om Jesu andra tillkommelse? Borde inte det som är viktigt i Bibeln också vara viktigt i våra vittnesbörd, vår förkunnelse och vår undervisning?

Inga kommentarer: