8 sep. 2022

LEV DÅ I HONOM – Kol 2


Bibelläsning: Kolosserbrevet 2
Läs bibeltexten här

"Ni har lärt känna herren Kristus Jesus, lev då i honom, med rot och grund i honom" (Kol 2:6-7)

Det finns ett centrum i kristen tro: Jesus. I detta kapitel varnar Paulus för att fastna i mänskliga bestämmelser och förhållningssätt. Paulus skriver:
-Låt ingen göra er till fångar... (Kol 2:8)
-Låt er inte berövas segern..(Kol 2:18)

Det är lätt att vårt fokus flyttas från Jesus till vårt sätt att tillbe, vår religiösa kultur, vårt sätt att vara kristna.

Centrum är Kristus. 


==> Mannakorn att tugga på under dagen: Jag vill lära känna honom mer och mer och ha min grund i honom och inte i något annat. 


ÖVERSIKT - KOMMENTAR - TILL EFTERTANKE


Paulus kamp - Vers 1-7
Paulus skriver här om den kamp han utstår för församlingarna. Han brinner för att församlingarna inte ska gå miste om hela rikedomen i Kristus (vers 2).
Till eftertanke:
Vad innebär hela rikedomen i Kristus? Kan man leva med bara en del av rikedomen? Hur får vi del av hela rikedomen?


Paulus talar också om hur vi ska leva som kristna. Vi möter ofta kristna som en gång var brinnande i sin kristna tro, älskade Jesus över allt annat och levde helhjärtat i sin tro.

Så har åren gått och vi möter dem igen. De är fortfarande med i arbetet, men glöden, passionen har någonstans försvunnit. De är precis som församlingen i Efesos sådan den beskrivs i Uppenbarelseboken, de har förlorat sin första kärlek? Församlingen i Efesos får rådet att vända tillbaka till den första tidens passion (Upp 2:4-5).

Samma uppmaning får vi här. Kom ihåg hur ni levde den första tiden då ni tagit emot Jesus. Lev på det sättet (vers 6)
Till eftertanke:
Vad ska vi göra för att kunna fortsätta att leva i den första tidens passion?

 Levande med Kristus - Vers 8-23 
Då man blir en kristen har man blivit levande med Kristus 
- Vi var döda men har blivit levande (vers 13)
- Han har förlåtit oss våra överträdelser och spikat fast vårt skuldebrev på korset (vers 13-14).
Till eftertanke:
- Vad menas med att vi var döda innan vi blev födda på nytt?

- Hur påverkar det mig att jag vet att Han har spikat fast mitt skuldebrev på korset?

Inga kommentarer: