10 sep. 2022

Psalm 109 - OSKYLDIGT ANKLAGAD

 


Bibelläsning: Psalm 109
Läs bibeltexten här

"Jag har blivit till åtlöje för dem, när de ser mig skakar de på huvudet." (Ps 109:25 FB)

I denna psalm är David omringad av fiender som vill honom illa och han utropar "Hjälp mig, Herre, min Gud! Fräls mig enligt din nåd." (vers 26)

Det kan vara tungt att tro eller veta att andra människor talar illa om mig och att uppleva att de skakar på huvudet och berättar saker om mig som inte är sanna. Det finns kanske ingen arena där jag kan försvara mig. Jag bara hör, eller tror mig höra, att det talas bakom ryggen på mig.

Den enda tröst jag har i en sådan situation är att Herren vet hur det verkligen är: "Ty han står på den fattiges sida för att frälsa honom från dem som dömer honom" (vers 31).

David vet att han har gjort allt med bästa uppsåt och med kärlek men får uppleva att han ändå blir motarbetad och hatad: "De lönar gott med ont och min kärlek med hat." (vers 5). Då gör David något som kan vara svårt, men som är det bästa i liknande situationer. Han ber för dem som anklagar honom: "Som svar på min kärlek anklagar de mig, men jag ber för dem" (vers 4)

Mannakorn att tugga på under dagen: Idag ber jag för dem jag har svårt att älska

Kommentar:
Vers 1-20
David ber mot alla obarmhärtiga fiender som ansätter honom och besvarar kärlek med anklagelser.

Vers 21-27
David ber om Guds hjälp i sin svåra situation.

Vers 30-31
Tacksägelse till Gud för Hans hjälp i svåra situationer.

Osäkert i vilken situation David skriver denna psalm, men den har även en profetisk dimension. Den förutsäger det lidande som Jesus skulle få genomgå i förbindelse med sin korsfästelse. Han fick uppleva hur hela Jerusalem var emot Honom då de ropade ”Korsfäst! Korsfäst!” Han fick uppleva hur en av Hans egna lärjungar förrådde Honom.

Inga kommentarer: