17 sep. 2022

Psalm 112 - UTAN FRUKTAN


Bibelläsning: Psalm 112

Läs bibeltexten här

"Han fruktar inte ett ont budskap, hans hjärta är frimodigt, det förtröstar på Herren. Hans hjärta är tryggt och utan fruktan" (Ps 112:7-8 FB)

Psalmen beskriver den människa som fruktar Gud och som har sin stora glädje i Guds ord (vers 1). Många välsignelser följer en sådan människa, och det finns många löften förknippade med en sådan människa, både löften om materiell välsignelse (vers 3) och löften om välsignelse över de efterkommande (vers 2).

Här finns också en beskrivning av hjärtats tillstånd hos den människa som fruktar Gud och har sin stora glädje i Guds ord:
-hjärtat är frimodigt (vers 7)
-hjärtat förtröstar på Herren (vers 7)
-hjärtat är tryggt (vers 8)
-hjärtat är utan fruktan (vers 8)

En sådan människa fruktar inte ett ont budskap (vers 7)

Mannakorn att tugga på under dagen: En sådan människa vill jag vara!

Kommentar:
Denna psalm är, på samma sätt som den föregående psalmen, en alfabetisk psalm. I de första 8 verserna börjar varje halvvers med en av 22 bokstäverna i det hebreiska alfabetet i tur och ordning. De sista två verserna innehåller tre begynnelsebokstäver.

Psalmen presenterar två slags människor:
1/ Den som fruktar Herren och har stor glädje i Guds ord. Deras liv beskrivs utförligt i verserna 2-9. Han ska inte vackla (vers 6) och han fruktar inte för framtiden för han litar på Gud (vers 7).

2/ Den gudlöse som inte fruktar Herren och hans ord beskrivs kortfattat i vers 10. Han får uppleva det motsatta av vad den som fruktar Herren får del av.

Jesus återkommer senare till detta tema. Det finns två vägar och två mål och varje människa väljer vilken väg han vill gå (Matt 7:13-14).

Inga kommentarer: