6 sep. 2022

"GÖR ER INGA BEKYMMER" – Fil 4


Dagens bibelläsning: Filipperbrevet 4
Läs bibeltexten här

"Gör er inga bekymmer, utan när ni åkallar och ber, tacka då Gud och låt honom få veta alla era önskningar" (Fil 4:6)

Det står inte att vi inte ska ha bekymmer. Det står att vi inte ska göra bekymmer. Vi kan många gånger vara mycket duktiga på att göra, tillverka, bekymmer. Men bibelordet säger inte bara att vi inte ska göra bekymmer, det står också vad vi ska göra i stället. Och vad som blir resultatet.

(1)Gör er inte bekymmer. I stället ska vi (2)tala om alla önskningar för Herren. Resultatet blir då att (3)Guds frid skyddar våra tankar (Fil 4:7).

==> Mannakorn att tugga på under dagen: Hjälp mig att leva efter det receptet i dag.

 

ÖVERSIKT – KOMMENTAR – TILL EFTERTANKE

 Gläd er i Herren – Vers 1-9

Två gånger uppmanas vi här att glädja oss i Herren. Det finns kraft i att glädja sig i Herren. I Nehemja bok kan vi läsa ”glädje i Herren är er starkhet” (Neh 8:10).

Då vi ber ska vi göra det med tacksägelse (vers 6). Glädje i Herren och tacksägelse tillför oss kraft. Där lyfter vi upp vår blick från oss själva och våra begränsningar till Herren och hans resurser och godhet mot oss.

   Vi uppmanas också att bära fram alla våra önskningar till Herren. Inte bara våra behov, utan även våra önskningar. Gud lovar inte att vi ska få allt vi önskar, men då vi bär fram det till Gud fylls vi av en frid som övergår vårt förstånd (vers 7). Genom att göra det bevaras våra tankar i Kristus Jesus (vers 7).

   Vi har så lätt att låta orostankar fylla oss. De tankarna kan förfölja oss hela dagen och ända in i natten. Men då vi lägger över allt på Herren fylls vi med denna frid som ger vila till våra tankar.

   Våra tankar avgör i stor grad hur vi mår. Då vi tänker negativa tankar dras vi ned och då vi tänker goda tankar lyfts vi upp. Det är därför Paulus skriver att ”tänk på allt sådant” (vers 8), då han talar om det som är sant, värdigt, rätt och rent (vers 7-8)

Till eftertanke:

- Vad tänker du om detta? 
- I vilken grad påverkas vårt liv och vår hälsa av det vi tänker på?
- På vilket sätt kan glädje ge oss kraft?

 

Allt förmår jag i honom som ger mig kraft – Vers 10-23

Vilket löfte! Men det är bara i honom som vi förmår allt. I oss själva finns det stora begränsningar. Det är till och med så som Jesus säger ”utan mig kan ni ingenting göra” (Joh 15:5).

Där Paulus sitter i fängelse säger han ”Jag har fått allt och det i överflöd” (vers 18), och han försäkrar oss också att Herren kommer att ge oss allt vad vi behöver (vers 19).

Till eftertanke:
Hur kan Paulus som sitter i fängelse och som förmodligen vet att han kommer att få ge sitt liv för sin tro på Jesus säga att han förmår allt i Kristus och att han har fått allt i överflöd?

Inga kommentarer: