9 sep. 2022

LÅT KRISTI FRID REGERA I ERA HJÄRTAN – Kol 3


Bibelläsning: Kolosserbrevet 3

Läs bibeltexten här

"Låt Kristi frid regera i era hjärtan" (Kol 3:15 FB)

Den som regerar är den som bestämmer. Det kan mycket som vill regera i våra hjärtan: fruktan, avundsjuka, bitterhet och oro. Men bibelordet uppmanar oss att låta något annat regera i våra hjärtan: Kristi frid.

Ett sätt att låta Kristi frid regera i ditt inre är att lyssna till vad Herren vill säga till dig. Den efterföljande versen säger: "Låt Kristi ord rikligt bo hos er" (Kol 3:16).

Låt oss i dag bestämma oss för att låta Kristi frid regera i vårt inre. Låt oss i dag ta emot Guds ord som vill tala uppbyggelse, uppmuntran och förmaning in i våra liv (1 Kor 14:3).


==> Mannakorn att tugga på under dagen: Idag vill jag låta Kristi frid regera i mitt hjärta. 


ÖVERSIKT - KOMMENTAR - TILL EFTERTANKE

Ett nytt sätt att leva - Vers 1-17
Att bli en kristen innebär ett nytt sätt att leva. Det handlar om vår helgelseprocess. Det finns saker vi måste lägga ifrån oss och andra saker vi ska ta till oss.

   Men det hela börjar med att vi måste börja tänka på ett nytt sätt. För våra tankar styr i stor grad hur vi lever. Därför börjar helgelseprocessen med att vi måste tänka rätt (vers 2).

Sedan möter oss genom kapitlet vad vi ska lägga av:- Döda era begär (vers 5)
- Lägg bort... (vers 8)
- Låt inte... (vers 8)
- Klä av... (vers 9)  
Och sedan vad vi ska göra i stället:
- Klä er i den nya människan (vers 10)
- Klä er som Guds utvalda (vers 12)
- Klä er i kärleken (vers 14)
- Låt Kristi frid regera i er (vers 15)
- Låt Kristi ord bo rikligt hos er (vers 16)   
Till eftertanke:
Det blir här tydligt vad det nya livet bör få för konsekvenser i våra liv. Men hur ska vi kunna leva så? Vi får här två råd: Låt Kristi frid regera och Låt Kristi ord bo ibland er.
- Hur kan vi låta Kristi frid regera i våra liv?
- På vilka sätt kan vi låta Kristi ord bo rikligen ibland oss?

Ömsesidig respekt - Vers 18-4:1
I det nya livet är våra relationer till varandra av stor betydelse. Vi ska visa varandra ömsesidig respekt och behandla varandra väl. Det gäller förhållandet mellan:

- Man och hustru
- Föräldrar och barn
- Slavar och herrar 
Till eftertanke:
Det handlar aldrig bara om hur den ena parten ska behandla den andra. Det handlar om ömsesidighet. (Förhållandet mellan slavar och fria kan idag kanske tillämpas på förhållandet mellan arbetsgivare och arbetstagare).

Inga kommentarer: