16 sep. 2022

Dagens andakt, den 16 september

”Folken skall se din upprättelse, alla kungar se din härlighet. Du skall få ett nytt namn som Herren själv förkunnar, du blir en praktfull krona i Herrens hand, ett kungligt diadem i din Guds händer. Du skall inte längre kallas ’ den övergivna’, ditt land inte längre kallas ’det förskjutna’, utan du skall heta ’hon som jag har kär’ och ditt land ’den äkta makan’. Ty Herren har dig kär… (Jes 62:2-4)

I Gamla testamentet är det inte ovanligt att personerna får byta namn, när ett nytt skede i livet inträder. Namnet var i Gamla testamentet starkt förknippat med personens identitet. Den barnlöse Abram fick sitt nya namn Abraham, som betyder far till många, och blev sedan både en far rent fysiskt och en Fader för alla troende. Jakob, som egentligen betyder ”den som bedrar” fick ett nytt namn Israel, som betyder ”en som har kämpat med Gud”. Namnbytet symboliserade en ny start, en ny identitet.

Jesus var och är specialist på att ge människor en ny identitet. Det var inte bara när han döpte om den häftige och oberäknelige Simon Barjona till Petrus – klippan, som Jesus gjorde detta, utan i alla sina möten med olika människor. Den blinde blev den seende, den sjuke blev den friske, den hungrige blev den mätta och den bundne blev den befriade.

Jesus kan och vill också byta ut våra negativa namn idag. Den som heter Rädd, vill han ge namnet Frimodig. Den som heter Ångest vill han döpa om till Tillförsikt. Den som heter Kritik, vill han kalla Kärlek. Den som kallas Bunden vill han ge namnet Fri i Kristus och i den som länge gått under namnet ”Jag vill inte och orkar inte längre”, vill han ingjuta en ny identitet under namnet ”Allt förmår jag i honom som ger mig kraft”.

BÖN

Tack Jesus att du har ett fräscht och positivt namn i beredskap för mig. Låt mig växa in i den nya identitet som du vill ge mig.

Inga kommentarer: