11 sep. 2022

UTMANINGEN. Psalm 110 och 111


Psalm 110 - HÄREN SAMLAS

Bibelläsning: Psalm 110
Läs bibeltexten här

"Villigt kommer ditt folk när du samlar din här, i helig skrud kommer din unga skara inför dig, som daggen kommer ur morgonrodnadens sköte" (Ps 110:3 FB)

Detta är en bibelvers som man ofta sjöng i kyrkor och konferenser på 1970-talet. Den handlar om att folket kommer då Herren samlar sin här.

Om man slår på ordet "här" på wikipedia.se, får man reda på att "här" är ett gammalt germanskt ord som betyder "armé".

En armé består av soldater som står under auktoritet och som har ett enda mål: att besegra fienden. Vårt mål som kristna är inte att strida mot människor, utan mot "ondskans andemakter" (Ef 6:12). Det är dessa som är våra fiender.

Det finns mycket av ondska i vårt moderna samhälle. Människor går under i avsaknad av kunskap om Herren. Men Herren samlar sin armé för att slåss emot ondskan och befria människor. Herren samlar en armé för att rädda människor i vår tid - en frälsningsarmé.

Är du med då Herren mobiliserar och samlar sin armé, eller sitter du bara på läktaren och betraktar striden?

Mannakorn att tugga på under dagen: Är jag stridsklar?

Kommentar:
Den förra psalmen var en profetia om den lidande Kristus. Denna psalm handlar om den segrande Kristus.

Det är precis som David kunde höra Gud Fader tala till Gud Sonen ”Herren sa till min Herre” (vers 1). Fadern säger till Sonen: ”Sätt dig på min högra sida”. Detta går i uppfyllelse efter Jesu himmelsfärd då Petrus förklarar för folket vad det är som händer på pingstdagen (Apg 2:32-35). Jesus bekräftar också att den versen (vers 1) är ord som Anden uppenbarade för David (Matt 22:42-44).

Psalm 110 talar också om att det ska komma perioder av väckelse då folk villigt söker sig till Herren (vers 3), och att Jesus kommer att döma världen vid sin andra tillkommelse (vers 6).


Psalm 111 - DU KAN LITA PÅ GUD

Bibelläsning: Psalm 111
Läs bibeltexten här

"Han har sänt sitt folk förlossning och grundat sitt förbund för evig tid" (Ps 111:9 FB)

Två gånger i psalmen nämns Guds förbund (vers 5 och 9). Vid bägge tillfällena sägs det att förbundet är evigt.

Ett förbund bygger inte på tillfälliga åsikter eller känslor. Ett förbund är ett avtal mellan två parter som står fast. Gud har ingått ett förbund med människan. Han står fast vid sitt förbund hur mycket vi än misslyckas att hålla vår del av förbundet.

Du kan lita på Gud. Hans förbund står fast - vad som än händer. Han står fast vid sitt förbund ”å sin sida”:
"Detta är det förbund som jag å min sida gör med dem, säger HERREN: Min Ande som är över dig, och mina ord som jag har lagt i din mun skall inte vika ur din mun eller ur dina barns eller barnbarns mun från nu och till evig tid, säger HERREN" (Jes 59:21 FB)

Mannakorn att tugga på under dagen: Du kan lita på Gud. Kan han lita på dig?

Kommentar:
Denna psalm och flera av de följande verkar vara skrivna av David för att användas i de olika högtiderna. Den är skriven som en alfabetisk psalm. I de första 8 verserna börjar varje halvvers med en av 22 bokstäverna i det hebreiska alfabetet i tur och ordning. De sista två verserna innehåller tre begynnelsebokstäver.

   I den första versen uppmanas var och en som läser eller sjunger denna psalm att lovsjunga Gud.
   Vers 2-6 lovsjunger Guds stora gärningar och talar om att Guds rättfärdighet varar för evigt.
   Vers 7-9 talar om Guds ord som är orubbliga och står fast för evigt.
   Vers 10 slår fast att vishet börjar med gudsfruktan.

  


Inga kommentarer: