13 sep. 2022

Dagens andakt, den 13 september

 


”Jag är den gode herden. Den gode herden ger sitt liv för fåren… Jag är den gode herden, och jag känner mina får, och mina får känner mig.” (Joh 10:11, 14 FB)

Bibelns beskriver ibland de kristna som får. Gud vill säga något viktigt med denna bild. Fåren är så beroende av sin herde, och så måste vi vara beroende av Jesus. Men bilden talar också starkt om hurdan herden är. Han gläder sig över sin flock. Han gör allt han kan för att förse fåren med det bästa betet, de grönaste ängarna, och friskt vatten och han skyddar dem från stormar, fiender, sjukdomar och parasiter som lätt kan göra fåren sjuka.

Inte alla vill identifiera sig med fåret, som är svagt och beroende. Många människor skulle hellre vara starka, självständiga och oberoende, och detta förhållningssätt stämmer kanske bättre med vår mänskliga natur. Men det är just i beroendet av herden som fårets skydd ligger. Chrystostomos på 400-talet lär ha sagt: ”Så länge vi är lamm, kommer vi att segra, för Herden beskyddar oss, men så fort vi blir vargar kommer vi att förlora, för då överger Herden oss, ty han beskyddar endast lamm, inte vargar.”

BÖN

Jesus, hjälp mig idag att gå in under ditt beskydd och ta emot din omsorg om mig som en i din älskade flock. 

Inga kommentarer: