4 sep. 2022

Dagens andakt, den 4 september”Sanningens väg har jag valt, dina lagar har jag för ögonen.”
(Ps 119:30) 

Alla människor kommer förr eller senare till en vägkorsning, där vi måste välja väg. Vägkorsningen är den plats eller den stund då Gud uppenbarar människans synd för henne. Det är här såväl heliga människor som hycklare väljer väg. De som väljer sanningens och helighetens väg är de som ser sina behov, erkänner sin synd och kastar sig inför Gud och ber om befrielse. De som blir hycklare är de som väljer att ursäkta sin synd och förbli oförändrade.

På samma sätt som Jesus måste välja ödmjukhet och helighet, handlar det också för dagens lärjungar om ett val.

BÖN
Herre visa mig helighetens väg. Jag vill välja den idag.

Inga kommentarer: