1 sep. 2022

"TACK VARE ERA BÖNER" – Fil 1

 


Bibelläsning: Filipperbrevet 1
Läs bibeltexten här

"Jag vet att allt detta kommer att leda till min räddning, tack vare era böner och den hjälp som Jesu Kristi ande ger" (Fil 1:19)

Paulus förlitade sig på att det fanns syskon som bad för honom under livets alla förhållanden. Kristna är inte isolerade från varandra, de är lemmar på samma kropp, de "kämpar sida vid sida" (Fil 1:27). Även om vi inte alltid fysiskt kan stå sida vid sida, kan vi genom våra förböner ställa oss vid sidan av en person som behöver våra förböner.

==> Mannakorn att tugga på under dagen: Be Gud visa dig en person, eller några personer, som du under en tidsperiod ska stå sida vid sida med i din förbönstjänst.

 


ÖVERSIKT - KOMMENTAR - TILL EFTERTANKE

 Utvecklingen av det kristna livet - Vers 1-18

Paulus förbön och övertygelse var att Gud skulle fullborda det goda verk som han hade börjat i troendes liv (vers 6). 

Det borde vara den naturliga utvecklingen i det kristna livet. Vi börjar med lite tro och efterhand växer tron till en större tro. Vi börjar med lite kärlek och den naturliga utvecklingen borde vara att kärleken växer. Slutmålet är att vi ska vara rena oc fläckfria på Kristi dag (vers 10).

Men det blev inte alltid som Paulus önskat:
- I Korint predikade man "en annan Jesus" och ett "främmande evangelium" (2 Kor 11:4)

- I Galatien hade man börjat vända sig till "ett annat evangelium" (Gal 1:6-7). Man hade börjat bra (Gal 5:7), men kommit bort från Kristus (Gal 5:5).

- I Efesos hade de varit uthålliga och hållit verksamheten gående, men hade övergett sin första kärlek (Upp 2:4).

- i Filippi predikade man evangeliet av felaktiga motiv (vers 15-17)

Till eftertanke:

- Predikas det ett "annat evangelium" även i våra dagar? På vilket sätt?

- På vilka sätt kan vi predika evangelium av felaktiga motiv?

Hoppet om Jesu andra tillkommelse - Vers 19-26
Här, som överallt annars i Nya Testamentet, finns det ett levande hopp om att Jesus snart ska komma tillbaka.
Vi ser det i förhållande till vår helgelse (vers 10) och vi ser det i Paulus önskan att få komma hem till Herren (vers 23). Men om det är så att Paulus arbete bär frukt på jorden så blir han osäker om det är bäst att vara kvar eller att komma hem (vers 22).  
Till eftertanke:
Hur är det i våra dagar och i vårt sammanhang? Finns det ett levande hopp om att Jesus ska komma tillbaka? Och om det finns, på vilket sätt påverkar det vårt dagliga liv?
 

Lev värdigt Kristi evangelium - Vers 27-30
Paulus uppmanar de kristna att inte låta sig skrämmas av motståndarna (vers 28), utan att fortsätta leva ett liv som är värdigt Kristi evangelium (vers 27).
Till eftertanke: 
- Upplever den kristna kyrkan motstånd i våra dagar? På vilka sätt?
- Vad kännetecknar ett liv värdigt Kristi evangelium?  

Inga kommentarer: