17 sep. 2022

Inför söndagen. Tema: ENHETEN I KRISTUS


FRÅN EVANGELIERNA
Luk 22:24-27
24 Det uppstod också en tvist bland dem om vem som kunde anses vara störst. 25 Då sade Jesus till dem: "Folkens kungar uppträder som herrar över sina landsmän, och de som har makten kallar sig folkens välgörare. 26 Men så skall ni inte handla, utan den störste bland er skall vara som den yngste och den som är ledare skall vara som tjänaren. 27 Ty vem är störst: den som ligger till bords eller den som tjänar? Är det inte den som ligger till bords? Och ändå är jag här mitt ibland er som en tjänare. 

FRÅN GAMLA TESTAMENTET
Jes 11:10-13
10 Det skall ske på den dagen att hednafolken skall söka Isais rot, där han står som ett baner för folken, och hans boning skall vara härlig. 11 På den dagen skall Herren för andra gången räcka ut handen för att friköpa en rest av sitt folk, som är kvar från Assyrien, Egypten, Patros, Nubien, Elam, Sinear, Hamat och havsländerna.
12 Han skall resa ett baner för hednafolken och samla de fördrivna av Israel och de kringspridda av Juda från jordens fyra hörn.
13 Då skall Efraims avund upphöra och Juda fiender utrotas. Efraim skall inte avundas Juda,och Juda inte vara fiende till Efraim.

FRÅN BREVEN
Fil 2:1-5
1 Om ni nu har tröst hos Kristus, uppmuntran av hans kärlek och gemenskap i Anden, om medkänsla och barmhärtighet betyder något, 2 gör då min glädje fullkomlig genom att ha samma sinnelag och samma kärlek och genom att vara ett i själ och sinne. 3 Var inte självupptagna och stolta. Var i stället ödmjuka och sätt andra högre än er själva. 4 Se inte på ert eget bästa utan tänk på andras. 5 Var så till sinnes som Kristus Jesus var.

FRÅN PSALTAREN
Ps 95:1-7
1 Kom, låt oss höja glädjerop till Herren, jubel till vår frälsnings klippa.
2 Låt oss träda fram inför hans ansikte med tacksägelse, höja jubel till honom med lovsång!
3 Ty Herren är en stor Gud, en stor konung över alla gudar.
4 Han har jordens djup i sin hand, och bergens höjder är hans.
5 Hans är havet, ty han har gjort det, och det torra har hans händer format.
6 Kom, låt oss falla ner och tillbe, låt oss böja knä för Herren, vår skapare.
7 Ty han är vår Gud och vi är folket i hans hjord, fåren som står under hans vård.

(Bibeltexterna är hämtade från Folkbibeln 2015)

Inga kommentarer: