21 sep. 2022

Dagens andakt, den 21 september

”Du ledde med trofast kärlek det folk som du friköpt, förde det med makt till din heliga boning.” (2 Mos 15:13)

En amerikansk förkunnare som var aktiv i den karismatiska väckelsen på 1970-talet, Bob Mumford, undervisade om hur man kunde känna igen Guds ledning. Han berättade om ett hamninlopp där många fartyg brukade gå på grund. Enda chansen att klara sig in i hamnen var att se till att man alltid hade tre ledfyrar i en rak linje. För att veta att vi är i Guds ledning, att vi bildligt talat inte går på grund, finns det också tre ledfyrar som måste stämma. De tre ledljusen är 1) Guds ord - Våra planer får inte strida emot det som Bibelns undervisar om. 2) Det inre vittnesbördet - Det kan finnas mycket som inte uppenbarligen är emot Guds ord, men som ändå är fel, därför att vi känner i vår ande, att det inte är rätt för oss, i alla fall inte just nu. 3) Omständigheterna ­– Om det är Guds vilja behöver vi aldrig slå in några dörrar. Gud kommer att lägga omständigheterna tillrätta. Om omständigheterna inte stämmer, behöver inte det vi har känt i vår ande vara fel. Det kan kanske bara vara så att tiden inte är inne än.

BÖN

Herre, tack för att du leder med trofast kärlek, det folk som du har friköpt. Tack för att jag lugnt får lita på att du ska öppna och stänga dörrar, och varje dag leda mig på din väg.

Inga kommentarer: