7 sep. 2022

Dagens andakt, den 7 september

 

”Därför ska ni sluta leva som förut; ni skall lägga av er den gamla människan, som går under, bedragen av sina begär. Se till att ni förnyas i ande och förstånd och att ni klär er i den nya människan, som har skapats efter Guds bild, med den rättfärdighet och den helighet som hör sanningen till.”
(Ef 4:22-24) 

Jag läste om en plastkirurg, Dr Maxwell Maltz, som slutade som plastkirurg och övergick till psykisk rådgivning, därför att han ansåg att det inte tjänade någonting till, att förändra människors yttre, om inte det inre förändrades. Komplexen fanns kvar bakom ett förskönat yttre. Dr. Maltz visade i sina vetenskapliga undersökningar att det är nödvändigt att upprepa nya tankar inom sig under tjugoen dagar för att det ska ske varaktiga förändringar av den bild människor har av sig själva.

Vi tror ofta att den helighet som Gud utlovar, ska visa sig plötsligt i våra liv; ena dagen världslig, nästa dag helig. Men att bli helig handlar om en process, som tar ett helt liv. Det innebär kamp att lägga av den gamla människan och ikläda sig den nya. Det handlar om att målmedvetet ändra vårt sätt att tänka, från att tänka destruktivt och viljelöst följa begären, till att tänka Guds rena tankar. Och då måste vi som Dr Maltz visat upprepa dessa tankar så att de blir en ny och god vana.

BÖN

Jesus, låt den här dagen bli en dag då jag tänker dina tankar om och om igen.

Inga kommentarer: