3 sep. 2022

Psalm 106 - DET BÖRJADE BRA

 


Bibelläsning: Psalm 106
Läs bibeltexten här

"Men snart glömde de hans gärningar, de väntade inte på hans råd" (Ps 106: 13 FB)

I den förra psalmen fick vi en panoramabild över Israels barns historia. Gång på gång räddade Gud sitt folk, men trots det avvek folket snart därefter från Herrens vägar: "De glömde Herren, sin frälsare, som hade gjort så stora ting i Egypten" (vers 21) "Sin härlighet bytte de bort mot bilden av en oxe som äter gräs" (vers 20)

Hur kunde de glömma Herrens gärningar och i stället börja tillbedja materiella ting?

Men det var inte bara på det Gamla Testamentets tid som folket tappade fokus och glömde Herrens ord och hans gärningar. Jesus säger i liknelsen om såningsmannen: "Hos andra faller ordet bland tistlar. Det är de som har hört ordet, men världsliga bekymmer, bedräglig rikedom och begär efter allt annat kommer in och kväver ordet, så att det blir utan frukt." (Mark 4:18-19).

Vad kommer det att stå skrivet över våra liv? Kommer det att stå: "De tog emot Jesus med glädje och inspiration, men sedan glömde de och det blev inte så mycket mer av det", eller kommer det att stå: ”De tog emot Jesus med en glädje och inspiration som sedan bara växte och växte”?

Mannakorn att tugga på under dagen:
Hjälp mig, Herre, att trofast hålla mig till dig och ditt ord.

Kommentar:
Psalmen börjar med ordet Halleluja och slutar med samma ord. Men däremellan handlar det mycket om folkets otrohet mot Gud.

Vers 1-5
Lovsång till Gud för hans godhet och nåd.

Vers 6-42
Syndabekännelse över folkets synd och otrohet genom historien. Under fångenskapen i Egypten, ökenvandringen och i Kanaan. Gång på gång vände sig folket från Gud och till avgudarna.

Vers 43-48
Trots folkets ständiga avfall från Gud räddade Han dem gång på gång. Han såg till deras nöd och hörde deras rop.

Psalmen avslutas med en bön om att Herren ännu en gång ska rädda sitt folk (vers 47) och en lovsång till Gud (vers 48).

Psalmen visar nödvändigheten av bekännelse av vår synd för att kunna ta emot förlåtelse. (Se 1 Joh 1:9)

Inga kommentarer: