5 sep. 2022

GRIPEN AV KRISTUS – Fil 3


Dagens bibelläsning: Filipperbrevet 3
Läs bibeltexten här

"...jag själv har blivit gripen av Kristus Jesus" (Fil 3:12 FB)

Det började med att Paulus reste ut för att gripa de kristna (Apg 9). Men den resan slutade med att Paulus själv blev gripen. Av Kristus Jesus. Efter den dagen var Paulus prioriteringar tydliga: Han var gripen av Jesus.

Det finns många andra saker man kan bli gripen av. Saker som tar herraväldet över oss och över vårt fokus. Det finns till och med religiösa saker som kan stjäla vårt fokus. Men Paulus var inte gripen av kristendomens lära eller av kyrkans utbredning. Han var i första hand gripen av Kristus Jesus själv.

==> Mannakorn att tugga på under dagen: Vad är jag gripen av? Vad är det som tar min tid, mina tankar, min energi? Vill jag vara gripen av Kristus Jesus?

 

ÖVERSIKT - KOMMENTAR - TILL EFTERTANKE

 Rättfärdighet genom tro - Vers 1-12

"Se upp för hundarna", varnar Paulus (vers 2). Vilka är hundarna, som Paulus talar om? De är de som förlitar sig på yttre ting (vers 3). 

Till eftertanke:
I detta sammanhang var det omskärelsen som var det yttre ting som man förlitade sig på. Finns det ceremonier och yttre ting som vi löper risk att förlita oss på idag?

Det enda som vi kan förlita oss på, är Kristus Jesus (vers 3), en ny slags rättfärdighet som bygger på tron (vers 9). All vår egen "rättfärdighet" kan snarare vara ett hinder för oss att förlita oss på Guds nåd. I samma ögonblick som vi ser på oss själva som goda nog i oss själva faller vi ur nåden.

  Istället för att lita på vår egen kraft får vi leva i Guds kraft. Vi får lära känna kraften från hans uppståndelse (vers 10).

Till eftertanke:
I förbindelse med att vi läser om kraften från hans uppståndelse står det också att vi delar hans lidande och död (vers 10).
- På vilket sätt delar vi hans lidande idag? 
- Vad menas med att vi ska dö? Handlar det om kroppslig död eller är det något annat?

Framtidshoppet - Vers 13-21

Genom hela Nya Testamentet finns en klar förväntan på livet efter att vi är färdiga med livet på jorden. Filipperbrevet är inget undantag:
- Vi sträcker oss mot det som ligger framför (vers 13)
- Vi jagar mot segerpriset i himlen (vers 14)
- Vi har vårt medborgarskap i himlen (vers 20). Det handlar först inte om att vara jude eller grek, svensk eller norsk.
- Då ska vi bli iklädda våra nya kroppar (vers 21)

   Våra tankar påverkar våra liv. Våra liv utvecklas i stor grad efter hur vi tänker. Paulus skriver "Det är så vi ska tänka" (vers 15). Vi kan läsa samma sak i Petrus brev "Väpna er med denna tanke" (1 Pet 4:1)

Till eftertanke:
På vilket sätt kan en tanke vara ett vapen?

Inga kommentarer: