8 sep. 2022

Sexualiteten har ett positivt gudagivet sammanhang – äktenskapet


(Bildtext) Äktenskapet är det sammanhang som Bibeln tydligt pekar på som platsen för människans sexualitet, skriver David Ekerbring, som representant för trosrörelsen. (Foto: Scott Webb, Privat).

Debattartikeln är skriven med bakgrund av att många har uttryckt att trosrörelsens pastorer och ledare har varit märkvärdigt tysta i hbtq-frågan. 
Här kommer ett klargörande av David Ekerbring om trosrörelsens ståndpunkt i denna fråga. Jag återger här några citat. I slutet av artikeln finns en länk där du kan läsa hela artikeln.

 "Vår utgångspunkt i alla bibliska frågor är att Bibeln är inspirerad av Gud, uppenbarad sanning och auktoritativ för oss som kristna. Vi tror att Gud uppenbarar sig själv och sin vilja i det skrivna ordet och att det är levande och verksamt. Bibeln kan läsas, studeras och appliceras som norm för vår lära och vårt liv, både som individer och församlingar. I Psaltaren 119:160 står det att “Summan av ditt ord är sanning”, och det är så vi också i denna fråga måste läsa och förstå Guds ord.

Det är vår bibelsyn som gör att vi landar i en klassiskt kristen hållning där vi anser att människans sexualitet har ett positivt gudagivet sammanhang – äktenskapet. Det innebär att alla andra sexuella relationer utanför äktenskapet av Bibeln betraktas som synd (alltså inte endast homosexuella sexuella relationer). Även samboskap, som blivit allt vanligare i vårt samhälle, utesluts därför som en alternativ relationsform."

"Det finns de som på grund av sexuell läggning blivit utsatta för hårda ord och respektlöst bemötande i våra kristna sammanhang. Det tar vi kraftigt avstånd från. Vi vill i stället möta varje människa med kärlek och respekt i nåd och sanning. Varje människa och varje situation är unik och behöver därför förstås och bemötas utifrån en attityd av lyssnande. Vi behöver i ödmjukhet vandra tillsammans med människor på deras livsresa."

Läs mer här: 
https://www.dagen.se/debatt/2022/09/02/sexualiteten-har-ett-positivt-gudagivet-sammanhang-aktenskapet/


Inga kommentarer: