17 juli 2009

Kommer Svenska Kyrkan att isoleras?

En het fråga i pressen nu är vad som blir konsekvenserna av Engelska Kyrkans brev till Svenska Kyrkan om vigslar av samkönade par.
Se tidigare inlägg på rupeba.se här>>

Här är ett utdrag av alla presskommentarer om Svenska Kyrkans relationer till övriga kyrkor:

Revideras den kristna undervisningen om äktenskapet kommer det att medföra ”omedelbara och negativa ekumeniska konsekvenser”, skriver två företrädare för den Engelska kyrkan i ett brev till ärkebiskopen Anders Wejryd.
Världen idag>>

Engelska kyrkan till attack mot svenska homovigslar
Homovigslar i svenska kyrkor väcker starka känslor – i England. ”Detta kommer att skada vår gemenskap”, skriver två engelska biskopar i ett brev till Sveriges ärkebiskop Anders Wejryd. Anglikanska kyrkans varning oroar svenska biskopar. ”Nu handlar det om mer än samkönade pars kyrkovigslar”, skriver Växjö stifts biskop Sven Thidevall i ett pressmeddelande.
Svenska Dagbladet>>

Engelsk oro över svensk äktenskapssyn
Svenska kyrkans förslag på att införa könsneutrala äktenskap går emot Bibelns lära. Om en kyrka i Borgågemenskapen ändrar sin syn på sexualitet och äktenskap kan relationerna mellan kyrkorna skadas, skriver två biskopar från Anglikanska kyrkan i ett brev till Anders Wejryd.
Kyrkans Tidning>>

"Vi kan vara på väg att bli isolerade"
Svenska kyrkans hantering av frågan om samkönade äktenskap kan äventyra samarbetet med andra kyrkor i Europa. Det menar Sven Thidevall, biskop i Växjö stift, med anledning av det omtalade brevet från Anglikanska kyrkan.
Kyrkans Tidning>>

Före detta ärkebiskop: Svenska kyrkan kan isoleras
Två tidigare ärkebiskopar bekymrade för de framtida relationerna med andra kyrkor

Dagen>>

Biskop uttalar sig före ärkebiskop
Sven Thidevall bekymrad för att Svenska kyrkan isoleras

Dagen>>

Särskilt patetiskt blir det när ärkebiskopen hänvisar till välsignelseakten över ingångna partnerskap som ett motiv för att bejaka samkönade äktenskap. För när kyrkomötet hösten 2005 beslöt att ta fram en välsignelseakt sades det klart och tydligt att detta var så långt Svenska kyrkan skulle gå. Äktenskapet skulle även i framtiden reserveras för förbindelser mellan man och kvinna. Men ibland går det fort att vända på kuttingen. Samma kyrkostyrelse som så sent som för 1,5 år sedan stod fast vid den hållningen har nu lagt fram ett förslag i diametralt motsatt riktning.Nu är risken akut att Borgågemenskapen spricker och att Svenska kyrkan blir allt mer isolerad internationellt sett. All heder åt Växjöbiskopen Sven Thidevall som tar bladet från munnen och varnar för detta i samma tongångar som två tidigare ärkebiskopar gjorde i torsdagens Dagen.
Dagens ledarblogg>>

Svenska kyrkan riskerar bli isolerad
Det är uppenbart att Svenska kyrkan inte har fullgjort sina skyldigheter enligt det avtal vi har med andra kyrkor i världen. Kyrkostyrelsen borde därför dra tillbaka sin skrivelse om äktenskapet. Annars riskerar Svenska kyrkan att alltmer isoleras och marginaliseras i förhållande till andra kyrkor, skriver Jan-Anders Ekelund och Berit Simonsson från Frimodig kyrka.
Svenska Dagbladet>>

Engelska kyrkans attack på Svenska kyrkan
Tycker inte Sveriges syn på homosexuella vigslar
Engelska kyrkan går till hårt angrepp mot Sveriges syn på homovigslar.
I ett brev skriver två biskopar till Sveriges ärkebiskop Anders Wejryd: "Det är problematiskt att svenska kyrkan välsignar homosexuella".
Aftonbladet>>

Inga kommentarer: